مرور رده

مهر و محبت

دعای زیادشدن محبت و عشق – دعای محبت معشوق

دعای زیادشدن محبت و عشق - دعای محبت معشوق جهت ایجاد مهر و محبت در این مطلب از سایت malakut786.com دعایی فوری و آسان برای افزایش مهرومحبت ذکر میشود. به جهت ایجاد مهر و محبت و تسخیر قلب در ابتدا نیت کند و در ایام سعد دورکعت نماز…
ادامه مطلب ...

دعای مهرومحبت فوری – دعای جلب قلوب آسان

دعای مهرومحبت فوری - دعای جلب قلوب آسان جهت مهر و محبت و تسخیر قلوب قوی در ابتدا دو رکعت نماز به نیت طلب حاجت بخواند و سپس برای جلب کردن محبت محبوب و یا صلح و آشتی با همسرش ، با ایمان قلبی و در زمان سعد و مکانی مطهر نوشته ذیل  را که…
ادامه مطلب ...

دعای مهر و محبت همسر – دعای آشتی و محبوبیت

دعای مهر و محبت همسر - دعای آشتی و محبوبیت با نام خدا و اعتقاد و ایمان قلبی نیت کرده سپس غسل نمایید ودر مکانی پاک و آرام و خارج از قمر در عقربدر روز اول آیت الکرسی را 10 مرتبه بر تکه نانی بخوانید و به خورد معشوقتان بدهید و سپس عدد…
ادامه مطلب ...

دعای مهر و محبت قرآنی – دعای فوری محبت

دعای مهر و محبت قرآنی - دعای فوری محبت دعای مهرومحبت مجرب و آسان صرفا در امر حلال استفاده شود. برای افزایش مهر و محبت و آشتی میان زن و شوهر یا طالب و مطلوبی که با همدیگر اختلاف دارند ، آیات کریمه ذیل را با گلاب و زعفران و در کاغذ…
ادامه مطلب ...

دعای گردنامه چیست – گردنامه محبت و احضار

دعای گردنامه چیست - گردنامه محبت و احضار گردنامه این مطلب از سایت malakut786.com در مورد دعای گردنامه که عموما برای محبت و احضار محبوب بکار میرود میباشد. گردنامه به معنای دعایی است برای گرد شدن و جمع شدن و با هم بودن . مثلا گردهمایی…
ادامه مطلب ...

دعایی برای دوستی و محبت – دعای مهر و محبت

دعایی برای دوستی و محبت - دعای مهر و محبت دعایی مجرب برای دوستی و محبت برای جلب محبت دیگران و دوستی ذکر شریف ذیل را بر یک گل سرخ بخواند و به فرد مورد نظر بدهد که آنرا بو کند. بین آنها دوستی و محبت ایجاد میشود. ( یا حَمیدُ یا رَبَّ…
ادامه مطلب ...

دعای جلب محبت میان افراد – دعای فراموش کردن عشق

دعای جلب محبت میان افراد - دعای فراموش کردن عشق صرفا در امر حلال استفاده شود. این مطلب اختصاص به دعاهای در مورد عشق و محبت دارد و در این زمینه سه دعای سریع و آسان ذکر میگردد. 1- دعای جلب محبت میان افراد – تسخیر قلوب ذکر شریف…
ادامه مطلب ...