مرور رده

پرسش و پاسخ

رجال الغیب کیستند – معنی رجال الغیب

رجال الغیب کیستند – معنی رجال الغیبرجال الغیب ، مردانی از غیب اند که در حرکت و سکون شریک کار هستند. اینها روزی خود را از غیب گیرند. ابن عربی گوید که آنها اهل خشوع اند و آهسته سخن گویند و از چشم مردمان پنهان اند و تنها خداوند سبحان…
ادامه مطلب ...

قمر در عقرب سال 95 – تقویم قمر در عقرب

قمر در عقرب سال 95 - تقویم قمر در عقرب این مطلب از سایت malakut786.com سخنی مختصر در مورد قمر در عقرب و چیستی آن میباشد. در مورد پدیده قمر در عقرب قبلا مطالبی مختصر بیان شده . میدانیم که ماه در روزهای خاصی از سال با توجه به حرکتی که نسبت…
ادامه مطلب ...

بروج دوازده گانه فلکی – آسترولوژی و نقطه اعتدال بهاری

بروج دوازده گانه فلکی – آسترولوژی و نقطه اعتدال بهاری مطلب ذیل در مورد بروج دوازده گانه و توضیح آسترولوژی نقطه اعتدال بهاری است. برگرفته شده از نوشته های استاد دکتربابایی.حدود قرن پنجم قبل از میلاد اخترشناسان یا اخترگویان (یونانی و…
ادامه مطلب ...

قمر در عقرب چیست – محاسبه زمان قمر در عقرب

قمر در عقرب چیست – محاسبه زمان قمر در عقرب در این مطلب از سایت ملکوت786 در مورد پدیده قمر در عقرب و چیستی آن توضیح داده میشود.قمر در عقرب همان است که قمر (ماه ) زمانی که یک دور کامل در هر ماه قمری بدور زمین میگردد یک بار از برج عقرب…
ادامه مطلب ...

خواص حرف قاف – متن دعای چهل قاف

خواص حرف قاف - متن دعای چهل قاف این مطلب از سایت malakut786.com در مورد دعای حرف قاف و خواص این حرف است و برگرفته از نوشته های استادبابایی میباشد .این مطلب اولین بار در سال 92 در سایت ملکوتیها منتشر شده است.همانطور که میدانیم، اجناس…
ادامه مطلب ...

منازل بیست و هشتگانه قمر – رصد منازل قمر

پرسش و پاسخمنازل بیست و هشتگانه قمر – رصد منازل قمر 1- مبنای تقسیم بندی ادوار فلکی چیست؟ منجمان و آسترولوژیستها ادوار فلکی را به قسمتهای دوازده گانه و مساوی بخش نموده اند (منظور بروج دوازده گانه ایست که هر کدام از ماههای سال را به…
ادامه مطلب ...

ایام قمر در عقرب – جدول قمر در عقرب 94

ایام قمر در عقرب - جدول قمر در عقرب 94قبلا ذکر گردید که از جنبه نجومی، قمر در عقرب زمانی است که قمر (ماه) در حرکت خود در برج عقرب قرار میگیرد. به این وضعیت قمر در عقرب گفته میشود. در واقع عقرب یکی از بروج دوازده گانه است.…
ادامه مطلب ...