مرور برچسب

جدول و محاسبه ایام قمر در عقرب سال ۹۶

قمر در عقرب چیست – جدول قمردرعقرب 96

قمر در عقرب چیست - جدول قمردرعقرب 96قبلا مطالبی در مورد قمر در عقرب و چیستی و چگونگی حادث شدن آن بیان گردیده است. یک توضیح اجمالی در این زمینه مجددا ذکر میشود : در تشریح و توضیح قمر درعقرب باید به اصطلاحاتی مثل دایره البروج و صور…
ادامه مطلب ...