مرور برچسب

سرکتاب عمر بیمار

لوح حیات و ممات – دعای دفع فرد مزاحم

لوح حیات و ممات - دعای دفع فرد مزاحم مطلبی در مورد حال بیمار (لوح حیات و ممات) دستورالعملی که در این مطلب بیان میشود در برخی از کتب ادعیه ذکر شده و معروف به لوح حیات و ممات گردیده است. لوح حیات و ممات یک پیش بینی نسبی از حال…
ادامه مطلب ...