در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶  تعبیر و تفسیر خواب تاکسی سوار شدن تعبیر خواب فرار کردن با تاکسی پرداخته ایم ان شاءالله مفهوم خواب خود را متوجه شوید . 

تعبیر دعای توسل,تعبیر دعای توسل در خواب,دعای تعبیر خواب,تعبیر خواب تاکسی نارنجی,تعبير خواب فرار كردن از دشمن,تعبير خواب فرار كردن از قاتل,تعبیر خواب تاکسی سوار شدن,تعبیر خواب با مرده سوار تاکسی شدن,تعبیر خواب سوار شدن به تاکسی,تعبیر خواب سوار شدن بر تاکسی,

تعبیر-و-تفسیر-خواب-تاکسی-سوار-شدن-تعبیر-خواب-فرار-کردن-با-تاکسی-300x161 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا دعا و ختم مجرب متفرقه

تعبیر و تفسیر خواب تاکسی سوار شدن تعبیر خواب فرار کردن با تاکسی

تعبیر خواب تاکسی سوار شدن                         

آنلی بیتون     
اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده‌اید، نشانه لذت بردن از موفقیت‌ها و سرگرمی‌های دوست داشتنی است . 
اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می‌شوید، علامت آن است که می‌خواهید رازی را از دوستان خود پنهان کنید . 
اگر با زنی سوار تاکسی شوید، حاکی از آن است که رسوایی شما را بدنام خواهد ساخت .                           

 

خواب ماشین امام صادق                         

اگر در خواب دیدید که گردونه (ماشین کنونی) دارید معنی خواب شما هشت چیز است . 
معنی اول دیدن ماشین در خواب عزت و جاه و مقام است . 
معنی دوم دیدن ماشین در خواب ولایت و فرمانروایی است . 
معنی سوم دیدن ماشین در خواب مرتبه و منزلت است . 
معنی چهارم دیدن ماشین در خواب بزرگی است .                    

 

تعبیر خواب راندن تاکسی                     

اگر در خواب به تنهایی در حال راندن تاکسی هستید نشان دهنده آن است که در کارتان کمی پیشرفت خواهید کرد. و شما با کوشش و سختی فراوان به یک زندگی راحت دست پیدا خواهید کرد .                     

 

تعبیر خواب فرار کردن با تاکسی از کسی یا چیزی                             

بیانگر آن است که شما باید با مشکلات پیش روی خود مواجه شوید و آنها را برطرف کنید .                   

 

برگرفته ا ز سایت دعاگو