ملکوت786

دعای مهر و محبت - دعای ازدواج - بخت گشایی - چشم زخم و باطل السحر - سرکتاب

از مواردی که در سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ ارائه میشود می توان به گزینه های زیر اشاره کرد:
نگین شرف الشمس، انگشتر طرطبه و مقلاص انواع دعاهای محبت و ثروت، انگشتر کارگشایی عین و گردنبند عقیق نقره خاتم سلیمان از برخی موارد می باشد.
در سایت ملکوت۷۸۶ از عمده ادعیه ها نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دعای مهر و محبت، دعا و ختم مجرب، دعاهای مجرب برای بخت گشایی و ازدواج، انواع دعای مجرب برای افزایش رزق و روزی و انواع باطل السحر و چشم زخم.ملکوت786 - دعای مهر و محبت - دعای ازدواج - بخت گشایی - چشم زخم و باطل السحر - سرکتاب

آخرین مطالب بلاگ

مشاهده همه