دعای سریع الاجابه و پر خیر برای ایجاد مهر و محبت

دعایی می خوانیم که سبب پایه گذاری مهر و محبت و ایجاد عشق در زندگی جوانان خواهد شد و اگر بخواهند از پلیدی ها و بدی ها در روابط خود رها شوند بهتر است که ادعیه را خوانده و همین طور ذکر هایی را نیز در طول روز تکرار کنند که انشالله حاجت روا خواهند شد.

بنابراین بستگی به شخص خواهد داشت که در شرایط سخت و مشکلات و مسیر های دشوار و پیچیده چه تصمیمی بگیرد. هر چه تصمیم الهی تر باشد او به موفقیت و آسانی در زندگی نزدیک تر می شود و برترین ها را نیز کسب می کند.

230837063790267 دعا و ختم مجرب مهر و محبت

دعای سریع الاجابه و پر خیر برای ایجاد مهر و محبت

دعای سریع الاجابه و پر خیر برای ایجاد مهر و محبت,دعای مهر و محبت تضمینی و مجرب,دعای مهر و محبت شوهر,دعای مهر و محبت بین خانواده شوهر,دعای مهر و محبت بین مادر و پسر,دعای مهر و محبت زن و شوهر,دعای مهر و محبت بین پدر و فرزند,دعای مهر و محبت بین مادر و فرزند,دعای مهر و محبت سریع الاثر,دعای مهر و محبت سریع,دعای مهر و محبت با فلفل,دعای مهر و محبت با میخ,دعای مهر و محبت بین خانواده,دعای مهر و محبت قوی,دعای مهر و محبت عمومی,دعای مهر و محبت فلفل سیاه,دعای مهر و محبت مجرب,دعای مهر و محبت چیست,دعای مهر و محبت بین دختر و پسر,دعای مهر و محبت و عزیز شدن,دعای مهر و محبت قرآنی,

دعای سریع الاجابه و پر خیر برای ایجاد مهر و محبت

به جهت محبت میان زن و شوهر نوشته در آب اندازد و قدری بخورد

و بر سر ریزد قدری بدهد به او که بخورد محبت بین آن ها زیاد شود

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رضی الله عنهم و خیرا ولد خیر البریة حواء و هم عند ربهم جنات عدن

تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنه و رضو عنه

و له حسبی ربه