خانه / دعای حرز ابودجانه و رهایی از شر جن و پری

دعای حرز ابودجانه و رهایی از شر جن و پری

دعای حرز ابودجانه و رهایی از جن و پری

px6b2gmh-1-310x165 دعای حرز ابودجانه و رهایی از شر جن و پری

این دعا از دعا های معروفی است که برای رهایی از شر جن و پری تاکید شده است دعای حرز ابودجانه از دعا های حرز هست به معنی محافظت.   دعای حرز ابودجانه و حرز امام جواد خواص دعای حرز ابودجانه – برای در امان ماندن از شرّ انسانهای شرور …

بیشتر بخوانید »