خانه / دعای رفع بلا

دعای رفع بلا

آیات قرآنی مجرب برای نجات از گزند حیوانات وحشی و در امان ماندن

5CA5DC84-EE2D-4F74-9D64-9CFB4F0EC2F9-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به آیات قرآنی مجرب برای نجات از گزند حیوانات وحشی و در امان ماندن پرداخته ایم. برای محفوظ ماندن و در امان ماندن از شر و گزند حیوانات وحشی آیات مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. …

بیشتر بخوانید »

دعاهایی برای خواندن قبل از خواب برای حفظ از بلایا و خطرات

2851E003-29AF-471D-8802-D8A275A238B2-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعاهایی برای خواندن قبل از خواب برای حفظ از بلایا و خطرات پرداخته ایم. برای محفوظ ماندن از بلایا و خطرات و حفظ از خطرات دعاهای مجرب عنوان شده را شب قبل از خواب بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. دعاهایی …

بیشتر بخوانید »

دعایی برای پیروزی بر دشمنان و محفوظ ماندن از بلایا و خطرات مجرب

EE7C6CDF-FDB2-4F06-9454-E25256E93E7B-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعایی برای پیروزی بر دشمنان و محفوظ ماندن از بلایا و خطرات مجرب پرداخته ایم. برای حفظ از بلایا و خطرات و رفع مشکلتت و غلبه بر ترس و دشمنان و ظالمان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله …

بیشتر بخوانید »

دعایی مجرب برای در امان ماندن از عقرب و مار گزیدگی و دفع حیوانات

3BFF54F1-C915-4CD9-92AC-F628C7F6AB03-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعایی مجرب برای در امان ماندن از عقرب و مار گزیدگی و دفع حیوانات پرداخته ایم. برای محفوظ ماندن از بلایا و دفع حیوانات وحشی و رفع مارگزیدگی دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. دعایی مجرب …

بیشتر بخوانید »

دعایی بسیار مجرب برای دفع بلای عقرب گزیدگی و مار گزیدگی

96B318D2-64B8-449E-85AB-BA0E5083B183-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعایی بسیار مجرب برای دفع بلای عقرب گزیدگی و مار گزیدگی پرداخته ایم. برای رفع مار گزیدگی و عقرب گزیدگی و دفع بلایا و خطرات دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. دعایی بسیار مجرب برای دفع …

بیشتر بخوانید »

مناجات و راز و نیاز با خداوند در طلب حاجت و رفع مشکلات

2537B7A9-C21B-410C-B255-5840CBDA8544-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به مناجات و راز و نیاز با خداوند در طلب حاجت و رفع مشکلات پرداخته ایم. برای رفع مشکلا‌و سختی ها و رفع گرفتاری های زندگی و طلب حاجت مناجات مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. مناجات و …

بیشتر بخوانید »

سوره و دعای مخصوص برای حفظ جنین از بلایا و سلامتی بچه

FE18A015-E5E7-485A-8F84-91803DA67999-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به سوره و دعای مخصوص برای حفظ جنین از بلایا و سلامتی بچه پرداخته ایم. برای سلامتی بچه و محفوظ ماندن نوزاد و جنین از بلایا دعا و ذکر مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. سوره و دعای …

بیشتر بخوانید »

حرز امام علی(ع) برای حفظ از شر حیوانات وحشی و شیطان و دزد

3D1AFFF0-D014-4DDF-884E-C795C6449AE1-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به حرز امام علی(ع) برای حفظ از شر حیوانات وحشی و شیطان و دزد پرداخته ایم. برای محفوظ ماندن از شر شیطان و دزد و حیوانات وحشی دعا و حرز مجرب عنوان شده از امیرالمومنین(ع) را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. …

بیشتر بخوانید »

دستور مجرب برای زایمان راحت و حفظ جنین و سلامتی مادر و نوزاد

F13E4245-EA2E-43A8-8A4D-81CA14ABCAA3-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دستور مجرب برای زایمان راحت و حفظ جنین و سلامتی مادر و نوزاد پرداخته ایم. برای محافظت از جنین و سلامتی مادر و جنین و زایمان راحت و آسان برای مادر دستور مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا …

بیشتر بخوانید »

دعا و ذکر مجرب برای رفع غم و غصه و حفظ از بلا و شیاطین

F0B83583-485E-4DEA-9B35-C679E2EA3ED8-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا و ذکر مجرب برای رفع غم و غصه و حفظ از بلا و شیاطین پرداخته ایم. برای رفع غم و اندوه و غصه و برطرف شدن کرفتاری و افسردگی دعا و اذکار مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله …

بیشتر بخوانید »