آخرین خبرها

دعای رفع بلا

آیات اسم اعظم برای رفع بلایا و مشکلات و پریشانی

CD682883-7BFC-434D-B6B8-8A9770FFB318-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکارملکوت۷۸۶ به آیات اسم اعظم برای رفع بلایا و مشکلات و پریشانی پرداخته ایم. برای رفع بلایا و خطرات و پریشانی دعا ومطلب مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. آیات اسم اعظم برای رفع بلایا و مشکلات و پریشانی,آیات اسم …

بیشتر بخوانید »

دعایی مجرب برای رفع مشکلات و همسایه بد و دشمن

F6FC4507-04BA-4FF9-8ADC-50E748D0FA00-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعایی مجرب برای رفع مشکلات و همسایه بد و دشمن پرداخته ایم. برای رفع مشکلات و سختی ها و همسایه بد و دشمن دعای مجرب عنوان ‌شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. دعایی مجرب برای رفع مشکلات و همسایه …

بیشتر بخوانید »

دعای بسیار قوی از حضرت ابراهیم برای حاجت گرفتن و نجات از بلا

دعای-بسیار-قوی-از-حضرت-ابراهیم-برای-حاجت-گرفتن-و-نجات-از-بلا-1-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع مشکلات و گرفتاری متفرقه

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶  دعای بسیار قوی از حضرت ابراهیم برای حاجت گرفتن و نجات از بلا پرداخته ایم ان شاءالله با دعای قوی و بسیار مجرب به حاجت خود خواهید رسید . دعای بسیار قوی از حضرت ابراهیم برای حاجت گرفتن و نجات از بلا …

بیشتر بخوانید »

نسخه و دستور مجرب برای رفع سنگینی و نحسی از خانه و مغازه

62CAE804-718B-4D89-BD7A-8F119B7FC7A3-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به نسخه و دستور مجرب برای رفع سنگینی و نحسی از خانه و مغازه پرداخته ایم. برای دورشدن نحسی و سنگینی و‌بلایا از خانه و مغازه دعا و ادکار و دستور مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. نسخه …

بیشتر بخوانید »

دعا و سوره مجرب برای ماه های بارداری برای سلامتی جنین و مادر

04184843-E198-4294-A1C1-E98BB7B0D8FB-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا و سوره مجرب برای ماه های بارداری برای سلامتی جنین و مادر پرداخته ایم. برای دانستن اعمال و آداب مذهبی در دوران بارداری برای سلامتی جنین و مادر مطلب مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. دعا …

بیشتر بخوانید »

آیات مجرب برای محفوظ ماندن از شر حیوانات وحشی

38C4EBC3-67B7-406E-B3CD-CD5DD5CDB857-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به آیات مجرب برای محفوظ ماندن از شر حیوانات وحشی پرداخته ایم. برای محفوظ ماندن از شر حیوانات وحشی و رفع گزند مار و عقرب و سگ دعا و اذکار مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. آیات مجرب …

بیشتر بخوانید »

آیات قرآنی مجرب برای نجات از گزند حیوانات وحشی و در امان ماندن

5CA5DC84-EE2D-4F74-9D64-9CFB4F0EC2F9-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به آیات قرآنی مجرب برای نجات از گزند حیوانات وحشی و در امان ماندن پرداخته ایم. برای محفوظ ماندن و در امان ماندن از شر و گزند حیوانات وحشی آیات مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. …

بیشتر بخوانید »

دعاهایی برای خواندن قبل از خواب برای حفظ از بلایا و خطرات

2851E003-29AF-471D-8802-D8A275A238B2-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعاهایی برای خواندن قبل از خواب برای حفظ از بلایا و خطرات پرداخته ایم. برای محفوظ ماندن از بلایا و خطرات و حفظ از خطرات دعاهای مجرب عنوان شده را شب قبل از خواب بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. دعاهایی …

بیشتر بخوانید »

دعایی برای پیروزی بر دشمنان و محفوظ ماندن از بلایا و خطرات مجرب

EE7C6CDF-FDB2-4F06-9454-E25256E93E7B-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعایی برای پیروزی بر دشمنان و محفوظ ماندن از بلایا و خطرات مجرب پرداخته ایم. برای حفظ از بلایا و خطرات و رفع مشکلتت و غلبه بر ترس و دشمنان و ظالمان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله …

بیشتر بخوانید »

دعایی مجرب برای در امان ماندن از عقرب و مار گزیدگی و دفع حیوانات

3BFF54F1-C915-4CD9-92AC-F628C7F6AB03-310x165 ادعيه و اذكار دسته‌بندی نشده دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعایی مجرب برای در امان ماندن از عقرب و مار گزیدگی و دفع حیوانات پرداخته ایم. برای محفوظ ماندن از بلایا و دفع حیوانات وحشی و رفع مارگزیدگی دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شاء الله کارگشا باشد. دعایی مجرب …

بیشتر بخوانید »