خانه / دعای رفع بلا

دعای رفع بلا

دعا برای ترک رفیق ناباب – دعای جدایی از رفیق ناباب

8A623001-6E0C-40E8-B516-467FFB874DCD-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای ترک رفیق ناباب – دعای جدایی از رفیق ناباب پرداخته ایم. برای دوری و فراموش کردن رفیق ناباب زندگیتان دعای قوی و مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله مشکلتان حل گردد. دعا برای ترک رفیق ناباب – دعای …

بیشتر بخوانید »

دعا برای جلوگیری از اتفاق بد و تصادف – دعا به جهت ترس از پیشامد بد

869C2A07-200A-4E78-8F87-A5627BD18316-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای جلوگیری از اتفاق بد و تصادف – دعا به جهت ترس از پیشامد بد پرداخته ایم. برای دفع اتفاقات ناگوار و تلخ و جهت ترس از پیشامد بد دعای قوی عنوان شده را بخوانید که ان شالله مشکل گشا باشد. …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب برای دفع بلای عقرب گزیدگی و مار گزیدگی

8D3FA84D-ACDA-42F6-980F-46A2B982CC1F-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای مجرب برای دفع بلای عقرب گزیدگی و مار گزیدگی پرداخته ایم. برای دفع بلا و مصیبت عقرب و مار گزیدگی دعای تضمینی عنوان شده را بخوانید که ان شالله مشکلتان حل گردد. دعای مجرب برای دفع بلای عقرب گزیدگی و مار …

بیشتر بخوانید »

دعا برای آشتی و رفع اختلاف میان دو نفر تجربه شده

E09C60B4-AB0A-45D8-AE7B-1F47D0F3A0B4-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای آشتی و رفع اختلاف میان دو نفر تجربه شده پرداخته ایم. برای رفع اختلافات و آشتی و رفع کدورت و دشمنی ها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعا برای آشتی و رفع اختلاف …

بیشتر بخوانید »

دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل

68CC8A8A-F6C5-4398-9E1A-86E526322379-310x165 ادعيه و اذكار حرز پیامبر اکرم (ص) برای دفع جمیع بلا دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل پرداخته ایم. برای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش کودک دعای مجرب عنوان شده را بخوانیید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش …

بیشتر بخوانید »

دعای پیروزی بر دشمن و گشایش در کار و رفع غم و ناراحتی

EE70822A-CD55-4DFD-9AAD-931E53FF29D8-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای پیروزی بر دشمن و گشایش در کار و رفع غم و ناراحتی پرداخته ایم. دعای پیروزی بر دسمنان و کارگشایی و رفع ناراحتی و اندوه وغم دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای پیروزی …

بیشتر بخوانید »

دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری و داشتن فرزندان خوب

1DAD6334-3496-4EA2-8FB3-7137711AA520-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری و داشتن فرزندان خوب پرداخته ایم. برای سربه راه شدن و صالح شدن فرزندان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری …

بیشتر بخوانید »

دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل

058B657F-9677-4A4D-A126-4F3619922A7E-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل پرداخته ایم. برای حفظ جنین درشکم مادر دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل,دعای در امان ماندن …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب رفع مشکلات و سختی و گشایش در کارهای دشوار

183B15DF-0260-442F-997C-73062ACDB497-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای مجرب رفع مشکلات و سختی و گشایش در کارهای دشوار پرداخته ایم. برای رفع مشکلات و حوادث ناگوار و تلخ و ناخوشایند و گشایش در کارها و آسان شدن کارها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد …

بیشتر بخوانید »

آیه مجرب برای رفع گرفتاری و گره گشایی از مشکلات

5ADD1ADB-F4C8-4F19-AE84-4CA07DE1987D-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به آیه مجرب برای رفع گرفتاری و گره گشایی از مشکلات پرداخته ایم. برای رفع گرفتاری و رفع حوادث تلخ و ناخوشایند و غم انگیز و برای کارگشایی و بازشدن گره از مشکلات آیه ی مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله …

بیشتر بخوانید »