خانه / دعای گشایش کار

دعای گشایش کار

دعای پیدا کردن کار و شغل مناسب سریع التاثیر

ACF408C8-0338-45F7-85AF-E546E0C1B427-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای پیدا کردن کار و شغل مناسب سریع التاثیر پرداخته ایم. برای یافتن شغلی مناسب و کاری درخور شان دعای قوی عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای پیدا کردن کار و شغل مناسب سریع التاثیر,دعای کاریابی,دعای کاریابی …

بیشتر بخوانید »

دعا برای آشتی و رفع اختلاف میان دو نفر تجربه شده

E09C60B4-AB0A-45D8-AE7B-1F47D0F3A0B4-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای آشتی و رفع اختلاف میان دو نفر تجربه شده پرداخته ایم. برای رفع اختلافات و آشتی و رفع کدورت و دشمنی ها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعا برای آشتی و رفع اختلاف …

بیشتر بخوانید »

دعا و دستور قربانی کردن برای شفای بیماری ها و درمان درد

DB5BA98B-946F-4975-B88F-DFEC535A44E5-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای شفای بیماری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا و دستور قربانی کردن برای شفای بیماری ها و درمان درد پرداخته ایم. برای شفای بیماری و مریضی ها و درمان دردها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعا و دستور قربانی کردن برای شفای …

بیشتر بخوانید »

دعای پیروزی بر دشمن و گشایش در کار و رفع غم و ناراحتی

EE70822A-CD55-4DFD-9AAD-931E53FF29D8-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای پیروزی بر دشمن و گشایش در کار و رفع غم و ناراحتی پرداخته ایم. دعای پیروزی بر دسمنان و کارگشایی و رفع ناراحتی و اندوه وغم دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای پیروزی …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب رفع مشکلات و سختی و گشایش در کارهای دشوار

183B15DF-0260-442F-997C-73062ACDB497-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای مجرب رفع مشکلات و سختی و گشایش در کارهای دشوار پرداخته ایم. برای رفع مشکلات و حوادث ناگوار و تلخ و ناخوشایند و گشایش در کارها و آسان شدن کارها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد …

بیشتر بخوانید »

ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی از ضعف و ناتوانی و دفع بلا

8B5B78F9-4598-468B-9A05-42622A17A53E-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی از ضعف و ناتوانی و دفع بلا پرداخته ایم. برای طلب آمرزش گناهان و دفع بلایا ذکرهای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی …

بیشتر بخوانید »

طلسم بخور سرخ برای فراق و اختلاف و جدایی بین زن و مرد

FDCDEB92-A00B-4081-A98E-EEF1F3958615-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به طلسم بخور سرخ برای فراق و اختلاف و جدایی بین زن و مرد پرداخته ایم. برای اختلافات بین زن و شوهر طلسم مجرب عنوان شده را انجام دهید که ان شالله حاجت روا شوید. طلسم بخور سرخ برای فراق و اختلاف و …

بیشتر بخوانید »

طلسم جلب محبت معشوق و تسخیر قلوب و بیقرار کردن معشوق

3A1C88D0-1818-480D-A7BD-3A345A1C60BE-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای گشایش کار مهر و محبت

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به طلسم جلب محبت معشوق و تسخیر قلوب و بیقرار کردن معشوق پرداخته ایم. برای جلب محبت و مهر و تسخیر قلب یار طلسم مجرب عنوان شده را انجام دهید که ان شالله حاجت روا شوید. طلسم جلب محبت معشوق و تسخیر قلوب …

بیشتر بخوانید »

ذکر توصیه شده برای روزی و گشایش کار از آیت الله بهجت

5A41E641-5EF2-4BAF-8AEA-9B7DF30F2CE0-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای گشایش کار رزق و روزی

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به ذکر توصیه شده برای روزی و گشایش کار از آیت الله بهجت پرداخته ایم. برای افزایش رزق و برکت و گشایش کارها گره خورده ذکر مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. ذکر توصیه شده برای روزی و …

بیشتر بخوانید »

سایت دعاهای مشکل گشا – انواع دعا برای گشایش سریع مشکلات

AED93DE7-4226-4DDB-992A-874B1807E13C-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به‌ سایت دعاهای مشکل گشا – انواع دعا برای گشایش سریع مشکلات پرداخته ایم. برای گشایش مشکلات و رفع حوادث تلخ دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. سایت دعاهای مشکل گشا – انواع دعا برای گشایش سریع …

بیشتر بخوانید »