خانه / روز های نحس و روز های سعد در اسلام

روز های نحس و روز های سعد در اسلام

روز های نحس و روز های سعد در اسلام

1-97-310x165 روز های نحس و روز های سعد در اسلام

ما ٧کوکب اصلی داریم که ازین ٧کوکب؛کواکب ِ مشتری و شمس سعد اکبر و زهره سعد اصغر و زحل نحس اکبر مریخ نحس اصغر و قمر و عطار خنثی هستند. ایام هفته و کوکب ها شنبه متعلق به کوکب زحل یکشنبه متعلق به کوکب شمس است برای همین خارجی ها …

بیشتر بخوانید »