خانه / فضیلت و خواص سوره تكاثر

فضیلت و خواص سوره تكاثر

فضیلت و خواص سوره تكاثر

9ox8n7y5-1-310x165 فضیلت و خواص سوره تكاثر

محتوای این سوره در مجموع نخست سرزنش و ملامت افرادی است که بر اساس یک مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر می کردند ، سپس هشداری نسبت به مساله معاد و قیامت و آتش دوزخ و سرانجام هشداری در زمینه مسأله سوال و بازپرسی از نعمت ها می دهد. نام  سوره …

بیشتر بخوانید »