آداب قبل از دعا كردن – چگونگی مستجاب شدن دعا

00019-1-150x150 احاديث معصومين عليهم السلام ادعيه و اذكار متفرقه

آداب قبل از دعا كردن – چگونگی مستجاب شدن دعا

در این مطلب چند نکته مهم که در کتب ادعیه هم به آنها اشاره شده است بیان میشود.

براي برآورده شدن دعا، لازم است كه قبل از انجام آن آدابي مخصوصه جهت حصول به مقصود مراعات گردد. پس ميگوئيم كه هر دعائي را آدابي است كه در صورت انجام اين آداب و مقدمات، دعاي ما قرين به اجابت خواهد بود و خيلي زود ميتوان انتظار برآورده شدن دعا را از جانب خداوند جل جلاله داشت. اين آداب را ميتوان بطور بسيار خلاصه به صورت ذيل برشمرد:آداب قبل ازدعاالف – طهارت
ب – استعمال بوى خوش
ج – رو به قبله بودن
د – صدقه دادن
خداوند متعال مى فرماید:
* فقدموا بین یدى نجویكم صدقه.
یعنى : پیش از نجوا كردنتان ، صدقه بدهید.
ه – اعتقاد به قدرت خداوند سبحان بر انجام كارش كه در قرآن كریم مى فرماید:
* و لیومنوابى .
یعنى : باید برایشان محقق شود كه من قدرت بر اعطاى در خواستشان را دارم .
از رسول خدا – صلى الله علیه و آله و سلم – نقل است كه فرمود:
* یقول الله عزوجل : من سالنى و هو یعلم انى اضر و انفع استجیب له.
یعنى : خداوند عزیز و جلیل مى فرماید: هر كه از من چیزى بخواهد و یقین داشته باشد كه ضرر و منفعت
در دست من است ، اجابتش خواهم نمود.
و – حسن ظن به خدا داشتن به اینكه اجابتش خواهد نمود.
برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به عدة الداعى، جمال السالکین شیخ احمد بن فهد حلى قدس سره الشریف، ترجمه حسین غفارى ساروى.التماس دعا

آداب قبل از دعا كردن – چگونگی مستجاب شدن دعا