برخی اصول برای نوشتن دعای مهر و محبت ، دعای محبت کردن ، دعای جلب محبت

mohabat1 پرسش و پاسخ مهر و محبت

دعای مهر و محبت,دعای مهر و محبت کردن,بخورات در دعای محبت,دعای جلب نظر

با سلام و عرض ادب
واضح است كه هر عمل جلب و محبتي مجاز نيست مگر اينكه عملا علاقه اي بين طالب و مطلوب برقرار باشد و يا اينكه مطلوب بخوبي طالب را بشناسد و بداند كه چگونه ميتوان او را يافت و در علاقات و محبت هاي متفرقه و يا اينترنتي اين عمل مجاز نيست.

آنچه بايد در عمل حب مد نظر داشت به قرار ذيل است:


1- زماني كه عمل حب را انجام ميدهد بايد صائم باشد و از هر ذي روح و آنچه كه از آن خارج ميشود و منفرات پرهيز كند.
2- ترجيحا در اول وقت روز سعيد در اوايل ماه عربي تا دوازدهم ماه باشد.
3- اگر ساعت زهره را انتخاب نمايد بهتر است كه در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه و شنبه نباشد. ايام مذكور در واقع ايامي است كه عمل حب و تهييج در آنها نيست.
4- از قلم و جوهر خاص عمل حب استفاده شود. مثلا جوهر آن تركيبي از مسك و زعفران و گلاب باشد.
5- به نوع عمل تحبيب توجه شود. اينكه آيا حرق است يا دفن است يا تعليق است و يا رش و شرب است (پاشيدن آب درب منزل مطلوب يا نوشيدن آب توسط او). اين بستگي به طبع معمول فردي دارد كه عمل برايش انجام ميشود كه با حساب جمل بدست مي آيد. در حساب جمل يا ابجد كبير اين طبع بررسي ميشود،‌اگر عدد يك باقي بود پس طبع ناري دارد، اگر عدد 2 باقي ماند طبع خاكي دارد، اگر 3 باقي بماند بادي است ، اگر 4 باشد آبي است و از اين قبيل.
6- اگر هوائي باشد بايد بر درخت يا سطح مرتفع آويزان شود، اگر ترابي باشد بايد در گذر مطلوب يا نزديك منزلش يا در قبرستان دفن شود، اگر آتشي باشد كه ترجيحا بايد در آتش انداخته شود و اگر آبي باشد ترجيحا بايد در مايعات به او نوشانده شود يا در مسيرش يا نزديك منزلش پاشيده شود.
7- قبل از كتابت و نوشتن بايد انصراف عمار مكان انجام شود. نوع انصراف عمار تفاوتي ندارد و ميتواند از طرق دهگانه استفاده كند.
8- بخورات خاص عمل بسيار مهم است كه بايد با طبع عمل موافق باشد و در واقع عمل حب و تحبيب قلب بدون بخورات مناسب عمل معنا ندارد.

اينها قواعد بديهي و اوليه انجام عمل در اين مورد بود كه در اين زمينه اختلافي نيست.

التماس دعا

اصول مهم دعای مهر و محبت – دعای جلب محبت