آخرین خبرها

تعبیر خواب جسد انسان و حیوانات از منابع معتبر

تعبیر خواب جسد انسان و حیوانات از منابع معتبر

تعبیر خواب جسد و جنازه انسان با توجه به این که در چه شرایط و زمانی دیده می شود متفاوت است، از نظر برخی معبران به معنی مایوس شده و ایجاد ناراحتی و سختی در زندگی است، اما در تعابیر دیگر آمده است که وضعیت خوبی برای فرد در آینده به وجود می آید.

می توانید تعبیر خواب جسد انسان و حیوانات از منابع معتبر را در ادامه ی این مطلب مشاهده فرمائید.

2783673692639762037 تعبیر خواب
تعبیر خواب جسد انسان و حیوانات از منابع معتبر

تعبیر خواب جسد انسان و حیوانات از منابع معتبر,تعبیر خواب جسد خونی,تعبیر خواب جسدهای زیاد,تعبیر خواب جسد مومیایی,تعبیر خواب جسد برادر,تعبیر خواب جسد بی سر,تعبیر خواب جسد در تابوت,تعبیر خواب جسد روی آب,تعبیر خواب جسد در قبرستان,تعبیر خواب جسد تکه تکه,تعبیر خواب جسد مومیایی شده,تعبیر خواب جسد کودک,تعبیر خواب جسد زن,تعبیر خواب جسد متلاشی شده,تعبیر خواب جسد مثله شده,تعبیر خواب مرده چیزی دادن,تعبیر خواب مرده پول بدهد,تعبیر خواب مرده سر سفره,تعبیر خواب مرده بخندد,تعبیر خواب مرده در آب,تعبیر خواب مرده,

تعبیر خواب جسد انسان و حیوانات از منابع معتبر

از امام صادق (ع) روایت است که دیدن جسد و جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می‌آورد. البته در جایی دیگر آنلی بیتون یکی از معبران غربی می‌گوید دیدن جسد بیننده خواب در میان قبر در خواب نشانه هجوم درد و رنج مأیوس کننده است.
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. دیدن جسد در خواب، نشانه از میان رفتن شادی است و کسب خبرهای بد از وضعیت دوستی که درمیان شما نیست. اگر شخص جوانی خواب جسد ببیند، نشانه برباد رفتن لذتی و هجوم نومیدی‌های پیاپی است.
  2. اگر در خواب جسدی را میان تابوتی ببیند، نشانه وقوع مشکلات فراوان است.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  1. جسد: سلامتی پایدار
  2. دیدن جسدی که در قبر گذاشته شود: جدایی نزدیک برای عشاق
  3. غسل داده شده: مراقب سلامتی خود باشید
  4. جسد متعفن: ناراحتی
منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر جسد و جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جسد یکی از نزدیکان، نشانه مرگ یکی از اعضای خانواده است یا اختلاف شدید بین افراد خانواده.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانیم که اجساد چه حیواناتی را دیده‌ایم تعبیرش این است که غمگین می‌شویم. رنجی به ما نمی‌رسد فقط غمی هست که می‌رسد و زود هم می‌گذرد. اگر در خواب خود جسد حیوان حلال گوشت را ببینیم خوابی است نیکو بخصوص اگر مذبوح باشد. به هر حال دیدن جسد حیوان مذبوح حلال گوشت خوب است. اما اگر جسد حیوانات مکروه و حرام گوشت در خواب ببینید خوب نیست چون خواب شما از غم و رنج خبر می‌دهد.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *