خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب خرس و کشتن خرس – تعبیر دیدن خرس قطبی در خواب

تعبیر خواب خرس و کشتن خرس – تعبیر دیدن خرس قطبی در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوت 786 تعبیر خواب خرس و کشتن خرس – تعبیر دیدن خرس قطبی در خواب را قرار دادیم . کاملترین تعبیر و تفسیر خواب خرس و فرار کردن از خرس و جنگیدن و مبارزه با خرس و کشته شدن توسط خرس و خرس قطبی سفید و خرس وحشی …

تعبیر خواب خرس قهوه ای,تعبیر خواب خرس بزرگ,تعبیر خواب خرس پاندا,تعبیر خواب خرس حضرت یوسف,تعبیر خواب خرس قهوه ای حضرت یوسف,تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق,تعبیر خواب خرس و پلنگ,تعبیر خواب خرس سفید بزرگ
تعبیر-خواب-خرس-و-کشتن-خرس-تعبیر-دیدن-خرس-قطبی-در-خواب تعبیر خواب

تعبیر خواب خرس سفید و سیاه,تعبیر خواب فرار از خرس,تعبیر خواب خرس قهوه ای,تعبیر خواب خوردن گوشت خرس,معنی و مفهوم خرس در خواب

تعبیر خواب خرس و کشتن خرس – تعبیر دیدن خرس قطبی در خواب

معنی و مفهوم خرس در خواب :

معبری،دیدن خرس در خواب را احساس تهدید یا خطرهای پیش بینی نشده بیان می‌کند. رویایی که می تواند نشانه‌ای از وقوع یک خطر ناگهانی باشد.
خرس سفید در خواب دشمنی است که دشمنی او به صورت کوتاه مدت می باشد.
خرس سیاه در خواب دشمنی است که تا دشمنی او تا ابد ادامه دارد.
خرس قهوه ای در خواب مشکل و دشمنی است که قابل بازگشت است.

اگر در خواب ببینید که با یک خرس جنگیدید و او را شکست دادید، بردشمن پیروز می شوید و اگر خرس آسیبی به شما رساند تعبیرش خوب نیست و ضرر جانی و مالی بزرگی می بینید.
اگر در خواب خرسی را در حال فرار دیدید تعبیرش این است که در بیداری درحال فرار از مشکلات هستید.
اگر در خواب دیدید که خرس در خانه شما آمده تعبیرش این است که با فرد فریبکار و حیله گری ازدواج می کنید.
اگر در خواب خرسی را ببینید که خوابیده است، این خواب نشان می دهد که باید به جستجوی روح خود بپردازید و قبل از ابراز عقیده خود در برابر دیگران بخوبی فکر کنید.۱
دیدن خرسی که ایستاده است در خواب نشان می دهد که شما باید از عقاید و باورهای خود دفاع کنید.
اگر در خواب خود خرسی را ببینید که مرده است، این خواب نشان می دهد که هیچ کس هیچ قدرت یا اختیاری در زندگی شما ندارد. شما فردی کاملا مستقل هستید و باید از محدوده امن خود مراقبت کنید.
دیدن بچه خرس در خواب نمادی از عشق و حمایتی است که به پدر و مادر یا فرزندان خود می دهید یا از آن ها دریافت می کنید
اگر در خواب خرسی را ببینید که به شما حمله می کند، این خواب بازتابی از خشم و عصبانیت شما است. اگر در خواب ببینید که خرس می خواهد شما را گاز بگیرد، تعبیر آن است که فردی در زندگی واقعی تان شما را تهدید می کند.
دیدن خرس قطبی در خواب نشان می دهد که شما می توانید بار دیگر از موقعیت های سخت جان سالم به در ببرید. خرس قطبی در خواب نمادی از صبر و شکیبایی است در حالیکه خرس خاکستری نشان دهنده آن است که شما قادر هستید با بزرگ ترین ترس های خود روبرو شوید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.

اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید.

اگر دیدید که از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید. اگر دیدید که گوشت خرس می خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می شوید.

اگر دیدید که پوست خرس را لباس کرده و پوشیده اید به افتخا می رسید و بر دشمن چیره می شوید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است.

اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد.

اگر بیند خرس زا بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

خرس به خواب ، مردی بدبخت و دیوانه است. اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود.

اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد.

اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود.

اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن خرس در خواب از دیدگاه ابراهیم کرمانی نشانه مردی دیوانه و بدبخت است و اگر در خواب خرس ماده ببیند زنی دیوانه و بدبخت است و اگر کسی در خواب ببیند که خرس ماده را گرفته است دلیل بر این است که زنی بدین صفت را به نکاح می خواند.
اگر فردی در خواب ببیند که خرس ماده به خانه او آمده است دلیل بر این است که زنی بخواهد و اگر فردی در خواب ببیند خرس نر به خانه او آماده است مردی دیوانه و بدبخت به خانه وی می آید.
اگر فردی در خواب ببیند که خرس را می کشد و یا بر خرس می نشیند دلیل بر پیروزی وی بر دشمن است.
تعبیر خواب خرس می تواند به معنای ضرر مالی و دشمنی نیز باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب خرس به معنای این است که در هر کاری دنباله رو باشید شکست خواهید خورد.
تعبیر دیدن کشتن خرس در خواب به معنای رهایی از گرفتاری ها است.
اگر دختری خواب خرس ببیند یعنی در چشم و هم چشمی ها و رقابت بیچاره می شود.
خرس در خواب دشمنی قوی و نیرومند است.
اگر فردی در خواب ببیند که خرس را کشته است بر مشکلات زندگی اش پیروز می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از خرس فرار می کند نشانه ناتوانی و ضعفی است که در نهایت به پیروزی ختم می شود و اگر خرس پشت سر او بیاید این ناتوانی و ضعف به پیروزی ختم نمی شود.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشت خرس می خورد به معنای این است که از مشکل و یا دشمنی که دارد بهره مند می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که لباسش از پوست خرس است به معنای این است که به افتخار می رسد و بر دشمن خود پیروز می شود.
خواب خرس قطبی نشانه آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آن خود کنند .

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

دیدن خرس در خواب نشانه شانس آوردن در بازی ورق و دیگر بازی ها است.
نعبیر مورد حمله خرس قرار گرفتن در خواب زبان است.
اگر فردی در خواب ببیند که خرس می رقصد یعنی با آدم های احمق سر و کار دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که خرس شکار کرده است نشانه این است که نباید ماجراجویی کند.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

اگر در خواب يك خرس قطبى ببينيد، به اين معناست كه در امور عاشقانه‌ى خود شكست مى‌خوريد.

منبع : سایت ملکوتی ها

******************************

بازنشر : سایت ملکوت 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

اینم ببین:  تعبیر خواب خاک خوردن خاک در خانه و خاک جمع کردن

درباره‌ی سید

همچنین ببینید

تعبیر خواب یخچال سفید خریدن – تعبیر دیدن یخچال پر از ماهی

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوت 786 تعبیر خواب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =