تعبیر خواب خسوف و کسوف در خواب با توضیحات کامل

خسوف (ماه گرفتگی) و همین طور کسوف (خورشید گرفتگی) دو پدیده ای هستند که کم تر ممکن است آن ها را در خواب ببینیم، اما بنا به منابع معتبر و همین طور تحلیل های روانشناسی که در این باره صورت گرفته تعبیر هایی را در این باره می خوانیم که در سایت ملکوت 786 و انتهای همین مطلب قابل مشاهده است.

278306796027326073 تعبیر خواب

تعبیر خواب خسوف و کسوف در خواب با توضیحات کامل

تعبیر خواب خسوف و کسوف در خواب با توضیحات کامل,تعبیر خواب خسوف ماه گرفتگی,تعبیر خواب خسوف ابن سیرین,تعبیر خواب کسوف امام صادق,تعبیر خواب خسوف چیست,تعبیر خواب خسوف منوچهر تهرانی,تعبیر خواب کسوف,تعبیر خواب کسوف خورشید,تعبیر خواب کسوف ابن سیرین,تعبیر خواب کسوف خورشید گرفتگی,تعبیر خواب کسوف در روز,تعبیر خواب کسوف شدن,تعبیر خواب خسوف در خواب,تعبیر خواب کسوف یا خسوف,تعبیر خواب باز شدن خسوف,تعبیر خواب خورشید گرفتگی در شب,تعبیر خواب خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی,تعبیر خواب خورشید گرفتگی ابن سیرین,تعبیر خواب برای خورشید گرفتگی,تعبیر خواب حضرت یوسف خورشید گرفتگی,تعبير خواب ماه گرفتگي روي صورت,تعبیر خواب ماه گرفتگی صورت,تعبیر خواب ماه گرفتگی ابن سیرین,تعبیر خواب ماه گرفتگی صورت نوزاد,تعبیر خواب ماه گرفتگی روی دست,تعبیر خواب ماه گرفتگی در روز,تعبیر خواب لکه ماه گرفتگی,تعبیر خواب لکه ماه گرفتگی روی صورت,

تعبیر خواب خسوف و کسوف در خواب با توضیحات کامل

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  1. خسوف: اخبار بد
  2. ماه گرفتگی: بی وفایی، خبرهای بد
بيتون مى‌گويد:
  1. مشاهده‌ى خسوف در خواب، دلالت بر آن دارد كه سلامتى شما در خطر است.
  2. دیدن خسوف در خواب، نشانه آن است که شایعات جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.
لوک اویتنهاو: کسوف: سستی زود گذر
آنلی بیتون:
  1. دیدن خورشید در حال کسوف، نشانه روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است. اما سرانجام این ایام به پایان می‌رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد.
  2. دیدن کسوف در خواب، علامت نگرانی‌های خانوادگی و شکست موقت در حرفه و امور مادی است.