تعبیر خواب دادگاه محاکمه شدن و قاضی از منابع مختلف

تعیبر خواب دادگاه، حضور در دادگاه و همین طور دیدن قاضی در خواب و محاکمه شدن را به شما عزیزان در این مطلب و ادامه ی تعبیر های خواب سایت ملکوت 786 شرح می دهیم؛ اگر به تازگی چنین خوابی را تجربه کرده اید می توانید تعبیر آن را مطالعه فرمائید. همین طور برای مطالعه تعبیر بیشتر به بخش تعبیر خواب مراجعه فرمائید.

86372632793629607 تعبیر خواب

تعبیر خواب دادگاه محاکمه شدن و قاضی از منابع مختلف

تعبیر خواب دادگاه محاکمه شدن و قاضی از منابع مختلف,تعبیر خواب دادگاه قاضی,تعبیر خواب دادگاه طلاق,تعبیر خواب دیدن دادگاه,تعبیر خواب سالن دادگاه,تعبیر خواب برگه دادگاه,تعبیر خواب در دادگاه بودن,تعبیر خواب محکومیت در دادگاه,تعبیر خواب شکایت در دادگاه,تعبیر خواب شهادت دادن در دادگاه,تعبیر خواب برنده شدن در دادگاه,

تعبیر خواب دادگاه محاکمه شدن و قاضی از منابع مختلف

لیلا برایت: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در دادگاهى شما را محكوم مى‌كنند، به اين معناست كه به خاطر انجام دادن كارى از شما تشكر و قدردانى مى‌شود.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بحث و دادرسی پیرامون اختلافات در دادگاه به زیان شما تمام می‌شود، نشانة آن است که برای ادعای نادرست دیگران باید با تمام توان از خود دفاع بکنید.
آنلی بیتون می‌گوید:
اگر در خواب ببینید که در دادگاه، به یک قاضی اهانت می‌کنید، بیانگر بی‌دقتی در انجام کارها است.
اگر خواب ببینید نزد قاضی در دادگاه هستید و بحث و دادرسی پیرامون اختلافات به نفع شما حل و فصل می‌گردد، علامت آن است که خواستگاری شما توفیق آمیز خاتمه می‌یابد.
لیلا برایت: اگر به عنوان يك شاهد در دادگاه حضور پيدا كنيد، علامت آن است كه به ديگران در انجام كارهايشان كمك مى‌كنيد. دريافت احضاريه از دادگاه، نشانه‌ى انجام يك كار غير قانونى است.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را پیشخدمت دادگاه ببیند، نشانه‌ی انجام کارهای بیهوده است. اگر در خواب با یک پیشخدمت دادگاه دعوا بگیرد، به این معنا است که در قبال انجام کارهای خوب پاداشی به شما نمی‌دهند.