خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب مسافرت سفر به شهر و کشوری دیگر

تعبیر خواب مسافرت سفر به شهر و کشوری دیگر

تعبیر خواب مسافرت سفر به شهر و کشوری دیگر

در این مطلب به شما عزیزان تعبیر خواب مسافرت سفر به شهر و کشوری دیگر را از دسته بندی مطالب تحلیل خواب شرح می دهیم، در واقع اگر در خواب مشاهده کرده اید  که قرار است به سفری بروید و یا این که در آن سفر هستید حتما ادامه این مطلب را بخوانید تا از تعبیر دقیق آن مطلع شوید.

0263883602762036 تعبیر خواب
تعبیر خواب مسافرت سفر به شهر و کشوری دیگر

تعبیر خواب مسافرت سفر به شهر و کشوری دیگر,تعبیر خواب مسافرت زیارتی,تعبیر خواب مسافرت با اتوبوس,تعبیر خواب مسافرت خارجی,تعبیر خواب مسافرت خانوادگی,تعبیر خواب مسافرت با هواپیما,تعبیر خواب مسافرت به مکه,تعبیر خواب مسافرت رفتن با قطار,تعبیر خواب مسافرت با مادر,تعبیر خواب مسافرت امام صادق,تعبیر خواب مسافرت دیگران,تعبیر خواب مسافرت مکه,تعبیر خواب مسافرت با فامیل,تعبیر خواب مسافرت با دوچرخه,تعبیر خواب مسافرت به دریا,تعبیر خواب مسافرت کاری,تعبیر خواب مسافرت کربلا,تعبیر خواب مسافرت رفتن مرده,تعبیر خواب مسافرت به کربلا,تعبیر خواب مسافرت به ترکیه,تعبیر خواب مسافرت رفتن با دوست

تعبیر خواب مسافرت سفر به شهر و کشوری دیگر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می‌کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می‌آید. اگر به جایی سفر می‌کنید که بهتر است از آنجا که می‌روید وضع شما بهتر می‌شود ولی اگر به جایی که می‌روید از جایی که سفر را آغاز می‌کنید بدتر است وضع شما بد می‌شود و تغییری که پدید می‌آید مطلوب و دلخواهتان نیست.
آنلی بیتون:
  • اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می‌گذرید، علامت آن است که پس از رسیدن به منفعتی آشکار، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.
  • اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه‌ها و کوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می‌کنید، علامت آن است که به شکل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می‌کنید، علامت آن است که با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می‌رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به مکان‌هایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده‌اید، نشانه آن است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته‌های زیادی دارید و به سفر می‌روید تغییراتی در زندگی شما پدید می‌آید که تکالیفتان را زیاد می‌کند. وظایف دشواری را به عهده می‌گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می‌دهد که به دنبال دگرگونی‌ها سودی عاید شما می‌گردد که به اندازه همان بسته‌هاست.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید به سفر می‌روید و گریه می‌کنید از دیدار کسی خوشحال می‌شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می‌کنید اما نمی‌دانید به کجا می‌روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می‌شوید یا بشارتی به شما می‌رسد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می‌کنید، نشانه آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده‌اید، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید.
  • اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می‌شوید، نشانه آن است که گرفتار عشق‌های دروغین خواهید شد.
اینم ببین:  تعبیر خواب ذبح گوسفند گاو و گوشت قربانی
لوک اویتنهاو می‌گوید: سفر دریایی: شما سرزمین‌های دوری را خواهید دید.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • با کالسکه: خوشبختی دائمی
  • با پای پیاده: امور بسیار مهمی در پیش رو دارید
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می‌کنید، علامت آن است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.
کانال ملکوت 786

درباره‌ی سید

همچنین ببینید

02863876023720683620-310x165 تعبیر خواب

تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف

تعبیر خواب یخ شکستن و آب شدن یخ از منابع مختلف در یکی دیگر از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 5 =