تعبیر و تحلیل خواب دکان مغازه و فروشگاه

تعبیر خواب مغازه، اجاره و یا خرید و فروش مغازه و همین طور دکان را به شما عزیزان شرح می دهیم که در بیشتر تعابیر به صورت خوب و مثبت از آن یاد شده است و با توجه به این که شما در چه شرایطی مغازه را در خواب می بینید تعبیر هایی متفاوت دارد که در ادامه ی این مطلب از سایت ملکوت 786 می توانید آن ها را مطالعه نمائید.

27380679023926793 تعبیر خواب

تعبیر و تحلیل خواب دکان مغازه و فروشگاه

تعبیر و تحلیل خواب دکان مغازه و فروشگاه,تعبیر خواب مغازه خیاطی,تعبیر خواب مغازه قصابی,تعبیر خواب مغازه پارچه فروشی,تعبیر خواب مغازه میوه فروشی,تعبیر خواب مغازه لوازم خانگی,تعبیر خواب مغازه عطاری,تعبیر خواب مغازه بدلیجات,تعبیر خواب مغازه عینک فروشی,تعبیر خواب مغازه کبابی,تعبیر خواب مغازه عروسک فروشی,تعبیر خواب مغازه کوچک,تعبیر خواب مغازه اسباب بازی,تعبیر خواب مغازه بقالی,تعبیر خواب مغازه بسته,تعبیر خواب مغازه ی طلا فروشی,تعبیر خواب مغازه لوازم التحریر,تعبیر خواب مغازه گذاشتن,تعبیر خواب مغازه آجیل فروشی,تعبیر خواب مغازه پرنده فروشی,تعبیر خواب مغازه لوازم آرایشی

تعبیر و تحلیل خواب دکان مغازه و فروشگاه

یوسف پیامبر دیدن مغازه و دکان را در خواب به خوش حالی تعبیر کرده است. همواره به یاد داشته باشید که برای تعبیر این چنین خواب‌ها بایستی مغازه یا دکان در محوریت خواب قرار گرفته باشد. همچنین نوع فعالیت و شغلی که در مغازه انجام می‌گیرد در تعابیر آن تأثیر گذار است.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مغازه در خواب، نشانه آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری، در اثر نقشه‌ها و حسادت‌های دیگران خنثی می‌گردد.

 

آنلی بیتون می‌گوید: مشاهده‌ی مغازه‌ی امانت فروشی در خواب، بیانگر آن است که در کسب لذت‌های جسمانی زیاده‌روی کرده و دچار بدنامی می‌شوید.

 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مغازه لبنیاتی در خواب، نشانه سعادت در امر ازدواج است.

 

کتاب سرزمین رویاها: یک مغازه اجاره می‌کنید: کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت.