در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶  تعبیر و تفسیر بچه در خواب چیست تعبیر بچه دار شدن دختر مجرد پرداخته ایم ان شاءالله مفهوم خواب خود را متوجه می شوید . 

تعبیر بچه در خواب چیست,تعبیر بچه در خواب امام صادق,تعبیر بچه در خواب پسر,تعبیر نوزاد در خواب,تعبیر بچه گربه در خواب,تعبیر دختر بچه در خواب,تعبیر مردن بچه در خواب,تعبیر بچه بغل در خواب,تعبیر بچه خواب,تعبیر شیر دادن بچه در خواب,تعبیر دیدن بچه نوزاد در خواب,تعبير گم كردن بچه در خواب,تعبیر داشتن دختر بچه در خواب,بچه تعبیر خواب مدفوع,تعبیر نوزاد پسر در خواب           

تعبیر-و-تفسیر-بچه-در-خواب-چیست-تعبیر-بچه-دار-شدن-دختر-مجرد-300x171 تعبیر خواب دسته‌بندی نشده متفرقه

تعبیر و تفسیر بچه در خواب چیست تعبیر بچه دار شدن دختر مجرد

دیدن بچه در خواب از نظر آنلی بیتون می گوید                   

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.
در کتاب سرزمین رویاها :
خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.
دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته
دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی                     

 

تعبیر خواب بچه دار شدن ابن سیرین                 

دیدن فرزند پسر در خواب نشانه غم و اندوه است و بیننده خواب در اثر اتفاقی در زندگی خود غمگین می شود.
اگر کسی در خواب دید که فرزند پسر به دنیا آورده است معنی خواب این است که فرزند دختر به دنیا می آورد.
این خواب همچنین می تواند به این معنی باشد که خانواده بیننده خواب برای به دست آوردن چیزی به مشقت و سختی می افتند.
اگر هر مرد و زنی در خواب ببیند که شکم او مانند بارداری بزرگ شده است به او از مال و نعمت دنیا فراوان خواهد رسید
و هر چه شکمش در خواب بزرگتر باشد معنی خواب این است که نعمت بیشتری به او خواهد رسید                      

 

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد                       

آنلی بیتون در تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد چنین می گوید : اگر دختر مجردی در عالم خواب و رویا خود را صاحب نوزادى یافت ؛ بیانگر این است كه بایستی مراقبت بیشتری از اعمال و رفتار خود داشته باشد زیرا احتمال انتشار شایعاتی در مورد وی بسیار زیاد است و همچنین مشاهده بچه مرده در خواب دختر مجرد نشانه‌‏ غم و اندوه خواهد بود .              

 

برگرفته از سایت دعاگو