تعبیر و تفسیر دیدن مرغابی در خواب چیست تعبیر خواب مرغابی سفید

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ تعبیر و تفسیر دیدن مرغابی در خواب چیست تعبیر خواب مرغابی سفید  مفهوم خواب مرغابی در اختیار شما قرار داده ایم 

تعبیر خواب مرغابی وحشی,تعبیر خواب مرغابی سبز,تعبیر خواب مرغابی در حال پرواز,تعبیر خواب مرغابی سفید ابن سیرین,تعبیر خواب مرغابی سیاه,تعبیر خواب مرغابی مرده,تعبیر خواب مرغابی قهوه ای,تعبیر خواب مرغابی پخته,خواب مرغابی سفید,خواب مرغابی وحشی,خواب مرغابی مرده,خواب مرغابی سبز,خواب مرغابی اردک,خواب مرغابی ابن سیرین,خواب مرغابی چیست,تعبیر خواب مرغابی یا غاز

تعبیر-و-تفسیر-دیدن-مرغابی-در-خواب-چیست-تعبیر-خواب-مرغابی-سفید-300x159 تعبیر خواب دسته‌بندی نشده متفرقه
تعبیر و تفسیر دیدن مرغابی در خواب چیست تعبیر خواب مرغابی سفید

تعبیر خواب مرغابی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی           

مرغابی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغابی بر بام خانه, نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغابی سفید خبری است خوش ,
و مرغابی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم , مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم.
اگر در خواب ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که, مرغابیان دیده می شوند که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد.
اگر در خواب دیدید با مرغابی حرف می زنید به این معنا است از زنی ثروتمند سود می برید.                 

تعبیر مرغابی به روایت ابراهیم کرمانی                 

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود،
دلیل که مال از وی به زور بستاند.
درباره تعبیر خواب مرغابی جابرمغربی بیشتر بدانید
او می گوید : اگر در خواب بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر خواب بیند مرغ ابی را بگرفت،
دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید.              

تعبیر خواب مرغابی های سفید چیست ؟           

دنبال کردن یا آزار دادن آن ها حسادت ، کینه توزی دشمنی و تنفر از دیگران معنی می گردد ، نگهداری از آن ها در خانه خوش شانسی و برآورده شدن آرزو و یا اهداف است ، تخم گذاری یا جوجه های آن بیانگر دلبستگی و یا شانس در دلداگیست ،بازی کردن با آن ها به علامت سرگرمی های سالم شیرین و طی شدن دوران خوش و خرم در آینده ی نزدیک است.دیدن تعداد زیان ها در یک مکان نشان دهنده ی مهمان های ناخوانده و همچنین سلامتی کامل است ، مردن یا مرده دیدن آن ها بیماری ، تغییر و تحول ناخوشایند و یا گریه ی زیاد است . 

 

برگرفته از سایت دعایاب                        

درباره‌ی seyyed Morteza seyyed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *