توصیه هایی در مورد مستجاب شدن دعا

doa-mostajab احاديث معصومين عليهم السلام ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب

توصیه هایی در مورد مستجاب شدن دعا – دعای حاجت , انجام دعای حاجت , دعای برطرف شدن مشکل , دعای برطرف شدن گرفتاری , دعای حاجت روا شدن , روش دعا کردن

اگر ديدى اجابت دعايت به تاخیر افتاد، سزاوار است كه به قضاى الهي راضى باشى و آن را حمل بر خیر كنى . و بدانى كه حتما آن حالى كه فعلا عین صلاح تو است ، چون تنها در اين صورت است كه به درجه عالى ، تفويض و واگذار كردن كارها به ذات اقدس الهي خواهى رسید. در اين مورد از رسول خدا – صلى الله علیه وآله و سلم – روايت شده كه فرمود:
* لا تسخطوا نعم الله ، و لا حوا على الله ، و اذا ابتلى احدكم فى رزقه و معیشه فلا يحدثن شیئا يساله فى ذلك حتفه و هلاكه ولكن لیقل :
اللهم بجاه محمد واله الطیبین ان كان ما كرهته من امرى هذا خیرا لى و افضل فى دينى فصبرنى علیه و قونى على احتماله و نشطنى بثقله ، و ان كان خلاف ذلك خیرا فجد على به و رضنى بقصائك على كل حال فلك الحمد .
يعنى : از نعمت هاى الهى بدتان نیايد و فكر نكرده از خدا چیزى طلب نكنید.
و اگر بلائى در روزى و زندگانى يكى از شما پديدار شد، مبادا چیز ديگرى از خدا طلب كند چون شايد آن چیز جديد، موجب مرگ و نابودى او شود، بلكه اينگونه بگويد:
بار خدايا! تو را به جاه و جلال محمد و آلش – صلى الله علیه وآله و سلم – قسمت مى دهم ! اگر اين مسئله اى كه مرا ناراحت كرده ، برايم خیر است ، مرا نسبت بدان صبور گردان و نه تنها قوت بر تحملش عنايت كن ، بلكه مرا نسبت بدان با نشاط نیز بگردان . اما اگر خلاف آن برايم خیر است ، پس همان (خلاف) را به من ببخش . به هر حال مرا نسبت به قضاى خود، راضى گردان كه تنها تو سزاوار ستايشى .
و آنچه كه از امام صادق – علیه السلام – روايت شده نیز همين معنا را مى رساند كه : خداى متعال به موسى بن عمران – علیه السلام – اينگونه وحى كرد:
*  يا موسى ما خلقت احب الى من عبدى المومن ، و انى انما ابتلیته لما هو خیر له ، و اعافیه لما هو خیر له ، و انا اعلم بما يصلح عبدى علیه ، فلیصبر على بلائى ، و لیشكر على نعمائى ، اثبته فى الصديقین عندى اذا عمل برضائى و اطاع امرى .
يعنى : اى موسى ! احدى را محبوبتر از بنده مومنم خلق نكردم و اگر او را مبتلا بر بلايى مى سازم يا از آن معافش مى دارم ، حتما به خیر و صلاح اوست ؛ چون من صلاح او را بهتر مى دانم . پس در موارد بلا، سزاوار است صابر و در موارد نعمت ، شاكر باشد تا او را نزد خود جزء صديقین قرار بدهم . و اين وقتى است كه مطابق رضاى من عمل كند و فرمان مرا اطاعت نمايد .
*  يا عبادى اطیعونى فیما امرتكم به ولا تعلمونى بما يصلحكم فانى اعلم به ولا علیكم بمصالحكم .
يعنى : اى بندگان من ! هر فرمانى كه دادم اطاعتش كنید، مبادا بخواهيد مصالح خود را به من بیاموزيد؛ چون من خود بهتر از شما مى دانم و بخیل هم نیستم (تا بگويند مصلحت ما را مى داند و نمى دهد) .
و از رسول خدا – صلى الله علیه وآله و سلم – روايت شده است كه فرمود:
*  يا عباد الله ، انتم كالمرضى ، و رب العالمین كالطبیب ، فصلاح المرضى بمايعلمه الطبیب و يدبره لا فیما يشتهيه المريض و يفتر حه ، الا فسلموا الله امره تكونوا من الفائزين .
يعنى : اى بندگان خدا! شما همانند مريض هستید و پروردگار عالمین همانند طبیب است و صلاح مريض در آن چیزى است كه طیب آن را مى آموزند و عاقبت انديشى مى كند، نه در اشتهاى مريض و خواسته هاي بى جايش ، پس تسلیم فرمان حق باشید تا رستگار و پیروز گرديد .
از امام صادق – علیه السلام – نیز آمده است :
* عجبت للمرء المسلم لا يفضى الله بقضائه الا كان خیراله ، ان قرض بالمقاريض كان خیرا اله ، و ان ملك مشارق الارض و مغاربها كان خیرا له .
يعنى : حالات مرد مسلمان موجب شگفتى است ، هر حكمى كه ذات اقدس الهي در مورد او جارى كند براى او خیر مى باشد، اگر با قیچى قطعه قطعه گردد خیر اوست كما اينكه اگر مالك شرق و غرب عالم گردد نیز، براى وا خیر خواهد بود .
و از آن حضرت است كه خداوند متعال مى فرمايد:
*  لیحذر عبدى الذى يستبطى ء رزقى ان اغضب فا فتح علیه بابا من الدنیا .
يعنى : آن بنده اى كه گمان مى كند من روزى خود را دير به او مى رسانم ، بايد خود را از غضب من نگه دارد (و چنین گمانى را بر طرف نمايد) كه مبادا( در اثر همين خیالش ) بابى از دنیا را بر او بگشايم .
و از جمله سخنانى كه ذات اقدس الهي بر داوود نبى – علیه السلام – وحى فرستاد اين است كه :
* من انقطع الى كیفته و من سالنى اعطینه و من دعانى اجبته . يعنى : هر كس به من روى كند و از غیر من قطع امید بنمايد، او را كفايت مى كنم (و كارهايش را بر عهده مى گیرم و به انجام مى رسانم ) هر كه از من درخواست كند به او عطا خواهم كرد و هر كه مرا بخواند، جوابش را خواهم داد .
*  و انما اوخر دعوته و هي معلقه و قد استجبتها له حتى يتم قضائى فاذا تم قضائى انفذت ما سال .
يعنى : و اگر دعاى اجابت شده او را معلق مى گذارم و آن را به تاخیر مى اندازم به خاطر اين است كه حكم و قضاى من به درجه اتمام و اكمال برسد (و تمام مصالح آن فراهم گردد) و وقتى به اين درجه رسید، درخواستش را انجام خواهم داد .
* قل للمظلوم : انما اوخر دعوتك و قد استجبتها لك على من ظلمك حتى يتم قضائى لك على من ظلمك لظروب كثیره غابت عنك و انا احكم الحاكمین .
يعنى : اى داود! به مظلوم بگو: اگر من دعاى مستجاب شده ات علیه كسى كه به تو ظلم روا داشته را به تاخیر مى اندازم ، به خاطر كامل شدن قضا و فراهم آمدن جهات مصلحت آن است ، اين جهات بسیار زياد بوده ، تو آن را نمى دانى ولى من احكم الحاكمین هستم ( دستوراتم بى پايه و بى سابقه نیست بلكه استوارترين احكام از من صادر مى شود .
آیین بندگى و نیایش ( ترجمه ى عدة الداعى) حسین غفارى ساروى. جمال السالكین شیخ احمد بن فهد حلى (قدس سره الشريف).

التماس دعا

 

توصیه هایی در مورد مستجاب شدن دعا – دعای حاجت , انجام دعای حاجت , دعای برطرف شدن مشکل , دعای برطرف شدن گرفتاری , دعای حاجت روا شدن , روش دعا کردن