توضیح طلسم سیاه – طلسم خاکستری – طلسم سفید

پرسش-و-پاسخ-150x150 ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب

توضیح طلسم سیاه – طلسم خاکستری – طلسم سفید, طلسم سیاه چیست , ابطال طلسم سیاه , باطل کردن طلسم , روش ابطال طلسم , ابطال سحر و طلسم , روش باطل شدن طلسم , دعای باطل کردن طلسم , دعای باطل سحر مجرب

در این مطلب مختصری در مورد طلسم و روش پیشگیری از آن سخن گفته شده.

بحث در مورد انواع طلسمات بسیار گسترده است. واقع بر این است که سحر و طلسم صرفا یک ابزار برای رسیدن به هدف است. طلسمات رنگ خاصی ندارند و تنها هدف و نیت است که رنگ آنرا مشخص میکند.

در واقع سه عامل موثر در مطالب فوق وجود دارد : اطلاع ، اجازه و نیت فرد .

تعریف و دسته بندی کلی که برای این نوع طلسمات میتوان ذکر نمود عبارت از ذیل است :

طلسم سفید : طلسمی است  که به نوعی با هدف کمک به دیگران و با آگاهی و اجازه قبلی آنهاست.

(توضیح اینکه اگر فرد مورد نظر از این طریق کمک نمودن ما رضایت نداشته باشد در بهترین حالت میتوان این طلسم را در نوع طلسمات خاکستری طبقه بندی کرد)

طلسم خاکستری : طلسمی است با هدف کمک به دیگران میباشد که میتواند با آگاهی و اجازه یا بدون اطلاع قبلی آنها باشد.

طلسم سیاه : طلسمی است که هدفش اصلا کمک به دیگران نیست (اعمال جلالی از باب تمریض و تقتیل و تغویر و …) و اطلاع یا عدم اطلاع افراد مورد نظر در این زمینه تفاوتی ندارد.

قبلا مطالبی در مورد انواع تعویذات و دعاهای باطل کننده طلسمات و روشهای ابطال آنها ، بیان شده است.

 

برگرفته از مطالب و نوشته های دکتر احمدرضا بابایی

*****

توضیح طلسم سیاه – طلسم خاکستری – طلسم سفید, طلسم سیاه چیست , ابطال طلسم سیاه , باطل کردن طلسم , روش ابطال طلسم , ابطال سحر و طلسم , روش باطل شدن طلسم , دعای باطل کردن طلسم , دعای باطل سحر مجرب