دعایی سریع الاجابه از حضرت علی (علیه السلام)

 

sariol-ejabeh احاديث معصومين عليهم السلام ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب متفرقه

دعای رفع مشکل , دعایی برای کارگشایی , دعای کارگشا , دعای برطرف شدن حاجت , دعای حاجت , دعای سریع الاجابه , دعای طلب حاجت , دعایی سریع الاجابه از حضرت علی – دعای سریع الاجابه

دعای عظیم الشان ذیل را میتوان برای برآورده شدن تمام حوایج دنیوی و اخروی قرائت نمود. خواندن این دعا خصوصا پس از نمازهای یومیه برکات اعجاب آوری دارد.

(( اللهم إنی أسألک باسمک العظیم الأعظم , الأجل الأکرم , المخزون المکنون , النور الحق البرهان المبین , الذی هو نور مع نور , ونور من نور , ونور فی نور , ونور على نور , ونور فوق کل نور , ونور تضیء به کل ظُلمة , ویُکسر به کل شدة , وکل شیطان مرید , وکل جبار عنید , لا تقرّ به أرض ولا یقوم به سماء , ویأمن به کل خائف , ویبطل به سحر کل ساحر , وبغی کل باغ , وحسد کل حاسد , ویتصدّع لعظمته البر والبحر , ویستقلّ به الفُلک , حین یتکلم به الملک , فلا یکون للموج علیه سبیل , وهو اسمک الأعظم الأعظم , الأجل الأجل النور الأکبر الذی سمیت به نفسک , واستویت به على عرشک , وأتوجه إلیک بمحمد وأهل بیته , وأسألک بک وبهم أن تصلی على محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا.))

بجای کلمات کذا و کذا درخواست خود را جهت استجابت توسط باریتعالی ذکر فرمایید.

توجه فرمایید:

برخی از خواص این دعای عظیم الشان عبارتند از:

در وسعت و گشایش رزق و روزی بی نظیر است.
در روشن شدن و پاکی و خلوص دل بسیار موثر است.
در افزایش بصیرت و نور دیده مجرب است.
برای هموار شدن امورات زندگی و كارگشایی فوق العاده است.
در باطل شدن سحر و چشم زخم و  طلسم بسیار موثر است و از بهترین دعاهاست.
این دعا را همچنین میتوان با گلاب و زعفران نوشت و با خود به همراه داشت.

در صورت کتابت حتما شرایط عمومی نگاشتن دعا را رعایت فرمائید.

باسم الله و بالله، باسم الله و ما شآء الله، باسم الله لا حول و لا قوة الا بالله

التماس دعا

دعای رفع مشکل , دعایی برای کارگشایی , دعای حاجت خیلی مهم , دعای حاجت سریع , دعای کارگشا , دعای برطرف شدن حاجت , دعای حاجت , دعای سریع الاجابه , دعای طلب حاجت , دعایی سریع الاجابه از حضرت علی – دعای سریع الاجابه , طلسم قمرالعظیم , دعای قمر العظیم