دعای بخت گشایی و ازدواج سريع ، دعای ازدواج فوری و گشايش بخت نيك

 

bakht ادعيه و اذكار بخت گشایی و ازدواج

دعای بخت گشایی و ازدواج سريع , دعای گشایش بخت , دعای ازدواج مجرب

دعای بخت گشایی و ازدواج سریع ذیل بسیار مجرب است.  برای كسی كه دوست دارد بزودی ازدواج كند و بخت نيك داشته باشد اين دعا را ورد زبان سازد و بر آن مداومت نمايد به زودی به مراد خود خواهد رسيد:

بعد از نماز صبح 99 بار بگويد: يا حنان يا منان. و سپس بگويد:

 اللهم يا حنان يا منان صلي على محمد وآل محمد وتحنن علي ومن علي بإمرأه مؤمنة (رجل مؤمن) تحفظني وأحفظها إنك إذا تحننت ومننت على أحد رحمته يا رؤف يا رحيم.

التماس دعا

 

دعای بخت گشایی و ازدواج سريع – دعای گشایش بخت – دعای ازدواج