دعای امام صادق علیه السلام برای مطلق تمامی حاجات و مهمات

زندگی پر است از فراز و نشیب هایی که گاه خسته کننده و گاه تبدیل به عادت برای انسان ها می شود و اگر بخواهند خود را از آن رها کنند باید همواره به یاد الله متعال بوده و بدانند که اوست بزرگ تر از هر قدرتی و می تواند اگر خودمان بخواهیم سختی ها را بر ما آسان کند. در ادامه ی این مطلب دعای امام صادق علیه السلام برای مطلق تمامی حاجات و مهمات را بخوانید.

2836273673960279367 دعا و ختم مجرب

دعای امام صادق علیه السلام برای مطلق تمامی حاجات و مهمات

دعای امام صادق علیه السلام برای مطلق تمامی حاجات و مهمات,دعای حاجت روایی,دعای حاجت گرفتن,دعای حاجت هنگام باران,دعای حاجت امام رضا,دعای حاجت شب جمعه,دعای حاجت روز جمعه,دعای حاجت امام زمان,دعای حاجت گرفتن از امام حسین,دعای حاجت از امام حسین,دعای حاجت صوتی,دعای حاجت مجرب,دعای حاجت امام حسین,دعای حاجت گرفتن از حضرت عباس,دعای حاجت نخودکی,دعای حاجت در ماه محرم,دعای حاجت حضرت عباس,دعای حاجت روا,دعای حاجت شیخ بهایی,دعای حاجت دهنده,دعای حاجت امام جواد,دعای طلب حاجت مهم,دعای طلب حاجت مهم سریع التاثیر و تضمینی,

دعای امام صادق علیه السلام برای مطلق تمامی حاجات و مهمات

لیث بن سعد می گوید : بر روی کوه ابوقبیس مردی را دیدم که می گفت يَا رَبِّ يَا رَبِّ تا

آنکه نفسش قطع شد سپس گفت يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ تا نفسش قطع شد سپس گفت

يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاهْ تا نفسش قطع شد سپس گفت يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ تا نفسش قطع شد سپس

گفت يَا حَيُّ يَا حَيُّ تا نفسش قطع شد سپس گفت يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ تا نفسش قطع شد

سپس گفت يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ تا نفسش قطع شد هفت مرتبه سپس گفت :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْتَهِي مِنْ هَذَا الْعِنَبِ فَأَطْعِمْنِيهِ اللَّهُمَّ وَ إِنَّ بُرْدَايَ قَدْ خَلُقَا فَاكْسُنِي‏

خدایا من از این انگور می خواهم پس مرا اطعام کن خدایا لباسم مندرس شده پس مرا

بپوشان