دعای ایجاد مهر و محبت آشتی زن و شوهر

امروز و در این مطلب از سایت ملکوت 786، به شما خوبان دعایی پر خیر و سریع الاثر می آموزیم که سبب رهایی از بلا ها سختی ها و همین طور کدورت های زندگی می شود و اگر فکر می کنید که مدتی است روابط خانوادگی دچار مشکل و سوء تفاهم هایی شده است آن را بخوانید و از خدای متعال بخواهید که به شما در این وضعیت کمک کند.

در ادامه شما خوبان می توانید دعای ایجاد مهر و محبت آشتی زن و شوهر را بخوانید که در کتب دینی آورده شده است.

28307362796379073 دعا و ختم مجرب مهر و محبت

دعای ایجاد مهر و محبت آشتی زن و شوهر

دعای ایجاد مهر و محبت آشتی زن و شوهر,دعای مهر و محبت پر خیر و سریع الاثر,دعای مهر و محبت شوهر,دعای مهر و محبت بین خانواده شوهر,دعای مهر و محبت بین مادر و پسر,دعای مهر و محبت زن و شوهر,دعای مهر و محبت بین پدر و فرزند,دعای مهر و محبت بین مادر و فرزند,دعای مهر و محبت عظیم و تضمینی,دعای مهر و محبت سریع,دعای مهر و محبت با فلفل,دعای مهر و محبت با میخ,دعای مهر و محبت بین خانواده,دعای مهر و محبت قوی,دعای مهر و محبت عمومی,دعای مهر و محبت فلفل سیاه,دعای مهر و محبت مجرب,دعای مهر و محبت چیست,دعای مهر و محبت بین دختر و پسر,دعای مهر و محبت و عزیز شدن,دعای مهر و محبت قرآنی,

دعای ایجاد مهر و محبت آشتی زن و شوهر

بر روی دو شیرینی یا اب نبات یا زولبیا بامیه یک بار سوره واقعه را بخوانید و بلافاصله بعد از آن این را بخوانید و به خوردشان دهید.

تَوَکَّلوا یا خُدّام هذهِ السُّورَه بِالاُلفَه و المَحَبَّه بَینَ فلان بن فلان و فلانه بنت فلانه بحق هَهْطُوبْ هَهْطُوب لُهوبْ اَجِب یا صَمْتُون ذُوبَهاء و جَمال تَوَکَّلوا یا خُدّام هذهِ السّورَةِ الشَّریفَة بِالمَحبَّة الدّائِمَه وَالوِداد بین فلان بن فلانة و فلانه بنت فلانه بِحَقِّ هذهِ السُّورَةِ عَلَیکُم و طاعَتَها لَدَیْکُم

بجای فلان بن فلانه اسم شوهر و مادرش و بجای فلانه بنت فلانه اسم زن و مادرش را بگویید.