دعای بعد از هر نماز واجب برای بخشیده شدن گناهان

به رسم همیشگی در این مطلب دعایی را به شما معرفی خواهیم کرد که اگر آن را پس از هر نماز واجب بخوانید بنا به دستوری که در آن آمده است موجب می شود که گناهان شما تا روز قیامت بخشیده شود.

دعای بعد از هر نماز واجب برای بخشیده شدن گناهان را می توانید همواره بر اساس دستوری که در ادامه به شما اعلام می کنیم بخوانید و از خدای متعال بخواهید تا تمام گناهان را بخشیده زیرا او همواره دانا و توانا است.

7362739662973 ادعيه و اذكار

دعای بعد از هر نماز واجب برای بخشیده شدن گناهان

دعای قوی پس از نماز,دعای پس از نماز واجب,دعای بخشیده شدن گناهان,دعا برای بخشیده شدن گناهان بر انسان,دعای قوی و مجرب برای بخشیده شدن تمام گناهان,دعای سریع التاثیر رفع و بخشیده شدن گناه,دعایی مجرب و قوی,دعای بعد از هر نماز واجب برای بخشیده شدن گناهان,دعای سریع الاجابه پس از نماز,ذکر و دعا برای پس از نماز,

دعای بعد از هر نماز واجب برای بخشیده شدن گناهان

اَللّهُمَّ اَدْخِلْ عَلى اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ

اَللّهُمَّ اَغْنِ کلَّ فَقیرٍ اَللّهُمَّ اَشْبِعْ کلَّ جایعٍ اَللّهُمَّ اکسُ کلَّ عُرْیانٍ

اَللّهُمَّ اقْضِ دَینَ کلِّ مَدینٍ اَللّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ کلِّ مَکرُوبٍ اَللّهُمَّ رُدَّ

کلَّ غَریبٍ اَللّهُمَّ فُک کلَّ اَسیرٍ اَللّهُمَّ اَصْلِحْ کلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ

الْمُسْلِمینَ اَللّهُمَّ اشْفِ کلَّ مَریضٍ اَللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناک اَللّهُمَّ

غَیرْ سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِک اَللّهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّینَ وَاَغْنِنا مِنَ

الْفَقْرِ اِنَّک عَلى کلِّشَىءٍ قَدیرٌ

 

ترجمه ی دعا:

خدایا بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور

خدایا دارا کن هر ندارى را خدایا سیر کن هر گرسنه اى را خدایا بپوشان هر برهنه را

خدایا ادا کن قرض هر قرضدارى را خدایا بگشا اندوه هر غمزده را خدایا به وطن بازگردان هر

دور از وطنى را خدایا آزاد کن هر اسیرى را خدایا اصلاح کن هر فسادى را از کار

مسلمین خدایا درمان کن هر بیمارى را خدایا ببند رخنه فقر ما را به وسیله دارائى خود خدایا

بدى حال ما را بخوبى حال خودت مبدل کن خدایا ادا کن از ما قرض و بدهیمان را و بى نیازمان کن از

ندارى که راستى تو بر هر چیز توانائى