دعای دفع چشم درد و زیاد شدن نور چشم پرخیر

در این مطلب از سایت ملکوت 786 دو دعای پر خیر و برکت و تجربه شده و سریع الاثر برای دفع خطرات و سختی ها می خوانیم و اگر احساس می کنید که در زندگی گرفتار سختی های زیادی شده اید و راه نجاتی از آن ها ندارید و یا این که فکر می کنید بیماری شما را درگیر خود کرده است حتما دعا بخوانید.

در واقع این دعا ها برای زیاد شدن سوی چشم و همین طور درمان درد های مربوط به چشم می باشد.

02360706273039602 دعا و ختم مجرب

دعای دفع چشم درد و زیاد شدن نور چشم پرخیر

دعای دفع چشم درد و زیاد شدن نور چشم پرخیر,دعای دفع چشم زخم قوی,دعای دفع چشم زخم آیت الله بهجت,دعای دفع چشم زخم برای ماشین,دعای رفع چشم زخم قوی,دعای رفع چشم زخم نوزاد,دعای رفع چشم زخم بچه,دعای رفع چشم زخم برای مغازه,دعای رفع چشم زخم مجرب و پر خیر و برکت,دعا چشم دردی,دعای مجرب برای چشم درد سریع الاثیر و شفا بخش,دعای قوی و پر خیر برای درمان درد های چشم,دعای سریع الاثر و شفا بخش جهت درمان چشم درد,دعای قوی و مجرب درمان چشم درد ها پر خیر,دعای تجربه شده و عظیم رهایی از چشم درد,دعای قوی درمان چشم درد تجربه شده,دعای سریع الاثر رهایی از اثر چشم درد پر خیر و برکت,دعا رفع چشم درد,

دعای دفع چشم درد و زیاد شدن نور چشم پرخیر

به کرات تجربه شده است که این کلمات را نوشته و بر چشم درد ببندد بزودى خوب خواهد شد و شفا یابد.

یا بصیرا بلا حدقه احفظ حدقتى بحق حدقتى على بن ابیطالب اعیذ نور بصرى بنور اللّه الذى لا یطفا.

 

جهت روشنى و زیادتى دید چشم بعد از شستن دست پس از نهار و شام دست خود را به چشم مالیده بخواند:

الحمدللّه المحسن المنعم المعضل المجمل.