دعای رفع بلا مشکلات و سختی های روزمره زندگی

در زندگی هر کدام از ما ممکن است سختی هایی وجود داشته باشد و ما نباید در این شرایط از زندگی نا امید شویم، در واقع بهترین کار این است که دعا بخوانید و از خدای خود بخواهید مسیر درست را به شما نشان دهد، قطعا پس از آن موفقیت های بیشتری را در زندگی تجربه می کنید و تبدیل به فرد پخته تری می شوید؛ در ادامه دعای رفع بلا مشکلات و سختی های روزمره زندگی را به شما خوبان می آموزیم.

207836073206730937 دعا و ختم مجرب

دعای رفع بلا مشکلات و سختی های روزمره زندگی

دعای رفع بلا مشکلات و سختی های روزمره زندگی,دعای رفع سختی,دعای رفع سختی و مشکلات,دعا رفع سختی,دعا رفع سختی ها,دعا جهت رفع سختی ها,دعای رفع بلا و سختی,دعای برای رفع سختی,دعای رفع گرفتاری,دعای رفع گرفتاری مالی,دعای رفع گرفتاری و مشکلات,دعای رفع گرفتاری و تهمت,دعای رفع گرفتاری سخت,دعای رفع گرفتاری شدید,دعای رفع گرفتاری سریع,دعای رفع گرفتاری از حضرت علی,دعای رفع گرفتاری و بلا,دعای رفع گرفتاری و گشایش کار,دعای رفع گرفتاری صحیفه سجادیه,دعای رفع گرفتاری سریع الاجابه,دعای رفع گرفتاری صوتی,دعای رفع گرفتاری اهل سنت,دعای رفع گرفتاری در کار,

دعای رفع بلا مشکلات و سختی های روزمره زندگی

اگر مى خواهید خیر دنیا و آخرت را جمع کنید بعد از هر نماز بخوان :
اعوذ بوجهک الکریم و عزتک التى لا ترام و قدرتک التى لایمنع منها شى ء من شر الدنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها.

دعا ى بعد از هر نماز که انسان را وارد بهشت مى کند

شیبه هذیل خدمت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله آمد و گفت : مرا کلامى تعلیم فرمایید که خدا مرا به آن سود دهد و آسان باشد.فرمود: در پس هر نماز بگوى :

اللهم اهدنى من عندک و افض على من فضلک و انشر على من رحمتک و انزل على من برکاتک.

بعد رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمودند: آگاه باش اگر با آن روز قیامت آید و آن را عمدا ترک نکرده باشد خدا برایش هشت در بهشت را باز نماید از هر یک که خواهد داخل شود.