دعای رفع و برطرف شدن زگیل

در این مطلب دو دستورالعمل آسان و فوری برای درمان شدن و رفع زگیل بیان میشود.

doa-mojarrab احاديث معصومين عليهم السلام ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب شفای بیماری

دعای رفع و برطرف شدن زگیل – دعای رفع زگیل , دعای برطرف شدن زگیل , رفع زگیل با دعا , دعایی جهت رفع زگیل , دعای مجرب رفع زگیل

بيمار مقدارى نمك بردارد و به زگيل بمالد و آن را در آتش افكند و بر آن سه بار بخواند (لوانزلنا هذا القرآن على جبل … تا آخر سوره ) كه انشاء الله تعالى برطرف خواهد شد.

  دعاي ديگر

بر سه دانه جو بنويسد: و مثل كلمه خبيثه اءجتثت من فوق الاءرض مالها من قرار و آنها را بر زگيل بچرخاند سپس در جايى مرطوب در آخر ماه دفن كند كه چون جوها بپوسد زگيل خوب شود.
مردى از حضرت رضا (عليه السلام) چيزى خواست كه زگيل ها را برطرف كند فرمود: هفت دانه جو بردار و بر هر دانه هفت بار اذا وقعت الواقعه را تا فكانت هباء منبَثّا بخوان و نيز بخوان : يساءلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا… تا… و لا امتا. سپس جوها را دانه دانه بر زگيل بمال و آنها را در پارچه نو بگذار و سنگى به آن ببند و به چاه انداز. مرد به دستور عمل كرد و روز هفتم يا هشتم بدنش مثل كف دست صاف و سالم شد، و فرمود: بايد در آخر ماه اين كار شود و بخواند: اءو لم الذين كفروا اءن السموات و الاءرض كانتا رتقا ففتقناهما.

مکارم الاخلاق ، حسن بن فضل بن حسن طبرسى، ترجمه عبد الرحیم عقیقى بخشایشى.

دعای رفع و برطرف شدن زگیل