دعای رفع کدورت و رهایی از اختلافات خانوادگی

امروز و در ادامه ی دعا ها و ذکر های تجربه شده، پر خیر و عظیم گره گشایی را می خوانیم که چاره راه بسیاری از اختلافات زندگی است و سبب می شود هر چه پیش و روی شما وجود دارد به عنوان سد راه دفع شده و موفقیت هایتان انتها نداشته باشد، البته باید سعی کنید تا زمینه این موفقیت را با تلاشتان ایجاد کنید.

273863780263268073 دعا و ختم مجرب

دعای رفع کدورت و رهایی از اختلافات خانوادگی

دعای رفع کدورت و رهایی از اختلافات خانوادگی,دعای رفع اختلاف زن و شوهر,دعای رفع اختلاف خانوادگی,دعای رفع اختلافات خانوادگی,دعای رفع اختلاف بین دو نفر,دعای رفع اختلافات,دعا رفع اختلافات خانوادگی,دعا رفع اختلاف,دعای برای رفع اختلاف,دعای برای رفع اختلاف زن و شوهر,دعا برای رفع اختلافات خانوادگی,دعا برای رفع اختلاف,دعا جهت رفع اختلافات خانوادگی,دعا برای رفع اختلافات خانوادگی پر خیر و تجربه شده,دعا برای رفع اختلاف زناشویی,دعا برای رفع اختلاف دو نفر,دعای قوی و تجربه شده برای آشتی زن و شوهر پر خیر و برکت,دعای آشتی مجرب,

دعای رفع کدورت و رهایی از اختلافات خانوادگی

برای آشتی کردن :
گویند اگرکسی جهت آشتی کردن این آیه را ۳ بار بخواند وبر روی آن کس دمد البته آشتی کند وعذر خواهد

(مجرب است)

وتَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَّدِلَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ

هر که بیند دوستش بدارد:
هر کس هفت مرتبه آیه ۷ از سوره ممتحنه را به کف دست خود بخواند و بدمد،سپس به صورت خود بکشد،

هرکه او را ببیند دوستش بدارد.

«عَسَی اللهُ اَن یَجعَلَ بَینَکُم وَ بَینَ الَذینَ عادَیتُم مِنهُم مَوَدَهً وَ اللهُ قَدیرٌ وَ اللهُ غَفورٌ رَحیمٌ»

اگر میخواهی دوستت بدارند :
اگر میخواهی همه تو را دوست بدارند همیشه با وضو باش این آیه را هم با گلاب و زعفران نوشته و همراه

خود نگه دارید

یُحِبّونَهُم کَحُبِّ الله اَلذینَ امَنوا اَشَدَّ حُبّاًْ لِلّه