دعای عظیم آشتی زن و شوهر

دعا های زیادی هستند که وقتی آن ها را می خوانید به آرامشی در زندگی مشترک می رسید. عموما بیشتر افراد با توجه به این که شرایط زندگی گاهی سخت می شود نیاز به دعا های ایجاد مهر و محبت و همین طور آشتی دارند.

قطعا اختلاف نظر در هر زندگی مشترکی ایجاد می شود و برای رفع آن باید از راه هایی استفاده کرد که نتیجه بخش باشند؛ پیش از هر چیزی به یاد داشته باشید که دستورات و ادعیه زیادی برای حل این مشکل وجود دارند که دعای عظیم آشتی زن و شوهر که در این مطلب آمده است نیز می تواند برای شما کارگشا باشد.

2738627362762927 مهر و محبت

دعای عظیم آشتی زن و شوهر

دعای عظیم آشتی زن و شوهر,دعای آشتی زن و شوهر,دعای آشتی با معشوق,دعای آشتی بین زن و شوهر,دعای آشتی و صلح,دعای آشتی سایت ملکوت 786,دعای آشتی مجرب و عظیم,دعای آشتی بین دوست,دعاي آشتي كردن زن و شوهر,دعای آشتی از راه دور,دعای آشتی سریع,دعای آشتی سریع الاجابه و سریع الاثر,دعای آشتی بین خواهر و برادر,دعای آشتی با مادرشوهر,دعای آشتی بین دو برادر,دعای آشتی بین دو مرد,دعای آشتی فوری,دعای آشتی خانواده,دعای آشتی بین دو نفر از راه دور,دعای آشتی بین زن و شوهر فوری,دعای آشتی بعد از طلاق,

دعای عظیم آشتی زن و شوهر

برای آشتی میان شوهر و زن دعای زیر را با زعفران و گلاب در وقت طلوع آفتاب روز جمعه بنویسید و زیر فرش

آن ها بگذارید.

طسوم طسوم سوم سوم علوم علوم کلوم کلوم حیوم حیوم قیوم قیوم قیوم دیوم سبحان من بذکره

تطمئن القلوب اطمئن قلب هر کدام را که قهر کرده است اسم او و اسم مادرش را بنویسد  بمحبة

اسم دیگری را که طالب صلح است بنویسد اللهم الّف بینهما کما اصلحت بین محمد و انصاره اللهم

یا من ادخل محبة یوسف فی قلب زلیخا و یا من ادخل محبة موسی فی قلب آسیة بنت مزاحم و

یا من ادخل محبة محمد فی قلب خدیجة بنت خویلد ادخل محبة (اسم طالب ) فی قلب ( اسم

مطلوب ) کما ادخلت اللیل فی النهار و النهار فی اللیل و الذکر فی الانثی لو انفقت ما فی الارض

جمیعا ما الّفت بین قلوبهم و لکن الله الّف بینهم انه عزیز حکیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی

العظیم