دعای عظیم برای رسیدن به تمام حاجات شرعی و حلال

دعای عظیم برای رسیدن به تمام حاجات شرعی و حلال

وقتی از خدای متعال چیزی را طلب می کنیم در واقع چند بخش وجود خواهد داشت که مشخص می کند آیا به آن می رسیم یا خیر؟ نخست این که آیا دعای ما با ایمان قلبی به خدای متعال است؟ دوم این که آیا آمادگی این مسئله را خواهیم داشت که این حاجت به سرانجام رسیده و ما چیزی را که بخواهیم برآورده می شود؟ به همین منظور دعایی به شما می آموزیم که توسل بوده و به جهت طلب حاجات و خواسته ها خوانده می شود.

2783607309079607 دعا و ختم مجرب
دعای عظیم برای رسیدن به تمام حاجات شرعی و حلال

دعای عظیم برای رسیدن به تمام حاجات شرعی و حلال,دعای حاجت فوری,دعای حاجت گرفتن,دعای حاجت هنگام باران,دعای حاجت امام رضا,دعای حاجت روز جمعه,دعای حاجت شب جمعه,دعای حاجت امام زمان,دعای حاجت گرفتن از امام حسین,دعای حاجت صوتی,دعای حاجت از امام حسین,دعای حاجت مجرب,دعای حاجت امام حسین,دعای حاجت گرفتن از حضرت عباس,دعای حاجت نخودکی,دعای حاجت در ماه محرم,دعای حاجت روا,دعای حاجت حضرت عباس,دعای حاجت شیخ بهایی,دعای حاجت دهنده,دعای حاجت امام جواد,

دعای عظیم برای رسیدن به تمام حاجات شرعی و حلال

بعد از نماز صبح، 92 مرتبه بگویید: «یا محمد » و در آخر بگویید:

یا مُحَمد یا رَسولَ الله یا رَحمَۀً لِلعالمین اَغِثنی وَ فَرِّج عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِّکَ وَ بِحَقِّ اِبنِ عَمِّکَ امیرالمومنین وَ بِحَقِّ بِضعَتِکَ فاطمۀَ وَ بِحَقِ وَلَدَیکَ الحَسن و الحُسین وَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن ذُریِّۀِ الحُسین علیهِمُ السلام.

بعد از نماز ظهر، 110 مرتبه بگویید: « یا علی » و در آخر بگویید:

یا اَمیرالمومنین یا سِرَّالله اَغِثنی وَ فَرِّج عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِّ اِبنِ عَمِّکَ رسولَ الله وَ بِحَقِّکَ وَ بِحَقِّ زَوجَتِکَ فاطمۀ وَ بِحَقِّ وَلَدَیکَ الحَسن و الحُسین وَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن ذُریِّهِ الحسین علیهِمُ السلام.

بعد از نماز عصر، 500 مرتبه بگویید: «یا فاطمه» و در آخر بگویید:

یا فاطمۀُ الزهرا یا بِنتِ رَسول الله اَغِثنی وَ فَرِّجی عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکِ وَ بِحَقِّ اَبیکِ رسول الله وَ بِحَقِّ بَعلِکِ اَمیرالمومنین وَ بِحَقِّکِ وَ بِحَقِّ وَلَدَیکِ الحَسنِ و الحُسین وَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن وُلدِ الحسین علیهِمُ السلام.

بعد از نماز مغرب، 118 مرتبه بگویید: « یا حَسَن » و در آخر بگویید:

یا حُجَۀَ الله یَابنَ رسول الله اَغِثنی وَ فَرِّج عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِّ جَدِّکَ رسولَ الله بِحَقِّ اَبیکَ اَمیر المومنین وَ بِحَقِّ اُمِّکَ فاطمۀَ الزهرا وَ   بِحَقِّکَ وَ بِحَقِّ اَخیکَ الحُسَین وَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن ذُریِّهِ الحُسین علیهِمُ السلام.

بعد از نماز عشاء 128 مرتبه بگویید: «یا حُسین » و در آخر بگویید:

یا حُجَۀَ الله یَابنَ رسول الله اَغِثنی وَ فَرِّج عَنّی بِحَقِ اللهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِّ جَدِّکَ رسولَ الله وَ بِحَقِّ اَبیکَ اَمیر المومنین وَ بِحَقِّ اُمِّکَ فاطمۀ الزهرا وَ بِحَقِّ اَخیکَ الحَسَن وَ بِحَقِّکَ التِّسعَۀِ الطَّیِبَۀِ مِن ذُریَّتِکَ علیهِمُ السلام وَ رَحمهُ اللهِ وَ بَرَکاتُه.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *