دعای عظیم برای رهایی از ظلم و بدی ها مجرب و تضمینی

امروز و در این مطلب از سایت ملکوت 786، به شما عزیزان دعایی پر خیر و سریع الاثر می آموزیم که موجب رهایی از انواع گرفتاری ها و همین طور رفع شر ظلم می شود. پس اگر احساس می کنید شما نیز ممکن است به مانعی برخورد کنید و بخواهید از آن رد شوید اما انرژی کافی را نداشته باشید پس دعای عظیم برای رهایی از ظلم و بدی ها مجرب و تضمینی را فراموش نکنید.

2382367936239627 دعا و ختم مجرب

دعای عظیم برای رهایی از ظلم و بدی ها مجرب و تضمینی

دعای عظیم برای رهایی از ظلم و بدی ها مجرب و تضمینی,دعای دفع بلا در ماه صفر,دعای رفع بلاتکلیفی,دعای رفع بلا و چشم زخم,دعای رفع بلا از فرزند,دعای رفع بلا و بیماری,دعای دفع بلایای طبیعی,دعای رفع بلا اهل سنت,دعای رفع بلا از خانه,دعای رفع بلا صوتی,دعای رفع بلا صفر,دعای دفع بلا مجرب و پر خیر,دعای دفع بلای زلزله,دعای رفع بلا و مرض,دعای رفع بلا و درد,دعای رفع بلا مفاتیح,دعای رفع بلای خواب بد,دعای رفع بلا و مشکل,دعای رفع بلا از دشمن,دعای رفع بلا و ناراحتی,دعای دفع بلایای ماه صفر,دعای مجرب رهایی از مشکلات,دعای دفع ظالم,دعای دفع ظلم سریع الاجابه

دعای عظیم برای رهایی از ظلم و بدی ها مجرب و تضمینی

شیخ بهایی می گوید : از مجرباتی که برای حفظ از سلطان یا ظالم است این است که

5 دانه سنگ ریزه را می گیری و بر هر یک یکی از حروف کهیعص

( کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد ) را می گویی . سپس سنگ اولی را به طرف راست

پرت می کنی و می گویی : قَولُه و سنگ دومی را به طرف چپ پرتاپ می کنی

و می گویی : اَلحَق و سومی را به به پشت سر می اندازی و می گویی :

وَلَهُ و چهارمی را به جلو می اندازی و می گویی : اَلمُلکُ

و سنگ پنجمی را در عمامه یا کلاه می گذاری و می گویی :

کهیعص حمعسق ( کاف ها یا عین صاد حا میم عین سین قاف )

اَمسِک عَلَیکَ لِسانَکَ یا فلان بن فلان ( به جای فلان بن فلان اسم ظالم یا سلطان

و پدرش را می گویی ) بِحَقِّ الایسمِ الاَعظَمِ