دعای مجرب رفع تنگی معیشت و گشایش روزی

گاهی ممکن است بنا به شرایط و مشکلات اقتصادی زندگی سخت شده و فرد آن طور که باید و شاید از پس مخارج زندگی خود بر نیاید. در این شرایط خواندن ادعیه بهترین راه گشایش در کار ها است که در کنار آن باید به وظیفه ای که داریم عمل کنیم.

دعای مجرب رفع تنگی معیشت و گشایش روزی را در این هنگام بخوانید و از خدای متعال بخواهید که در کارتان گشایش ایجاد کند.

273263927363267 ادعيه و اذكار رزق و روزی

دعای مجرب رفع تنگی معیشت و گشایش روزی

دعای مجرب رفع تنگی معیشت و گشایش روزی,دعای رزق و روزی و گشایش کار,دعای رزق و روزی کار,دعای رزق و روزی فوری,دعای رزق و روزی مجرب,دعای رزق و روزی خانه,دعای رزق و روزی برای کیف پول,دعای رزق و روزی بهجت,دعای رزق و روزی صوتی,دعای رزق و روزی یهودی,دعای رزق و روزی شیخ بهایی,دعای رزق و روزی با خاک مورچه,دعای رزق و روزی سوره طلاق,دعای رزق و روزی آیت الله بهجت,

دعای مجرب رفع تنگی معیشت و گشایش روزی

این دعا را هنگامی که مشکلات معیشتی و زندگی دارید بخوانید و از خدای متعال بخواهید که در کار های شما گشایش ایجاد کند. او دانای توانا بوده و بر هر چیزی قادر است. ضمن این که ممکن است گشایش در روزی مدتی به طول بکشد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم، ربِّ إنّی أسألُکَ مَدَدَاً رَوحانیاً تُقَّوی بِه قُویَ الکُلیّة

و الجُزئیة حتی أَقهَرَ بِمَبادِیءِ نَفسی کُلُ نَفسٍ قاهِرةٌ فَتَنقَبِض لی إشارةَ دَقائِقِها

إنقِباضاً تَسقُطُ به قُواها حتی لا یَبقی فی الکَونِ ذو روحٍ إلا و نارُ قهری قَد أحرَقَت

ظُهُورُهُ یا شَدید یا شَدید یا ذَالبَطشِ الشَدید یا قَهّارُ أسألُکَ بِما أَودَعتَهُ عِزرائیلَ مِن

أَسمائِکَ القَهریةِ فَانفَعَلَت لَهُ النُفُوسُ بالقهرِ اَن تودِعَنی هذا السِّرِ فی هذهِ

السّاعَة حتی اَلینَ به کلَّ صَعبٍ و اَذلِلَ به کَّلَ مَنیعٍ بِقُوَّتِکَ یا ذاالقُوَةِ المَتین