دعای مجرب و شفا بخش درمان درد ها و امراض

انسان وقتی دچار بیماری می شود بسیار آسیب پذیر خواهد شد و قطعا وضعیت خوبی نخواهد داشت، در این مواقع دعا ها می توانند راهگشای سختی ها و همین طور بیماری ها باشند. پس این دعا که در ادامه به شما عزیزان معرفی می کنیم را بخوانید و از خدای خود بخواهید که تمام بیماران جهان را شفا بخشیده و آن ها را از وضعیت سخت و درد های طولانی رها کند.

دعای مجرب و شفا بخش درمان درد ها و امراض می خوانیم.

27836207367296327 دعا و ختم مجرب شفای بیماری

دعای مجرب و شفا بخش درمان درد ها و امراض

دعای مجرب و شفا بخش درمان درد ها و امراض,دعای درمان بیماری,دعای درمان تب,دعای درمان بیماری های سخت,دعای درمان درد,دعای درمان افسردگی,دعای درمان سردرد,دعای درمان دندان درد,دعای درمان برص,دعای درمان جنون,دعای درمان لکنت زبان,دعای درمان سرطان,دعای درماندگی,دعای درمان یبوست,دعای درمان انواع درد ها,دعای درماندگان,دعای درمانده,دعای درمان چشم زخم,دعای درمان چشم,دعای درمان حالت تهوع,دعای درمان وسواسی,دعای مریضی کودک,دعای مریضی دشمن,دعاهای مریضی,دعای هنگام مریضی,دعای مریضی با اثر مجرب و تضمینی,دعای رفع مریضی فرزند,ادعیه مجرب درمان امراض و بیماری ها,دعای رهایی از بیماری,

دعای مجرب و شفا بخش درمان درد ها و امراض

هرکس این دعا را بنویسد در کاغذ و در موم گیرد و در آب اندازد و حرکت دهد

و هفت صباح بیاشامد یا هفت شب در وقت خفتن بیاشامد خدای تعالی هر گونه

دردی و المی و مرضی که بوده باشد از هفت اعضای او زایل می شود

و این دعا شفای جمیع مرض ها است.

 

اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان هامة و کل عین لامة و من شر

التامة و الهامة و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر

و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین کهیعص حمعسق اهیّا شراهّیا

بسم الله الشافی بسم الله الکافی بسم الله المعافی