دعای مهر و محبت زن و شوهر ، دعای جلب محبت همسر ، دعای زیاد شدن محبت

mohabat1 ادعيه و اذكار مهر و محبت

دعای مهر و محبت سریع,دعای محبت شوهر,دعای محبت کردن,دعای مهر و محبت زن و شوهر , دعای جلب محبت همسر

(صرفا در امر حلال استفاده شود)

دعای مهر و محبتی که ذیلا بیان میشود ، مجرب و فوری و آسان است.

با طهارت كامل (ثوب و بدن و مكان) و در ساعت سعد خوانده شود. در ابتداي عمل سه مرتبه صلوات بر پيامبر و خاندان پاكش بفرستد و سپس دعاي زير را سيصدو هفتاد مرتبه بخواند:
بسم الله الرحمن الرحيم . قل هو الله احد بحرمه جبرائيل . الله الصمد بحرمه إسرافيل . لم يلد بحرمه ميكائيل . ولم يولد بحرمه عزرائيل . ولم يكن له كفوا أحد بحرمه دردائيل مهرائيل .)


در هنگام قرائت مطلوبش را در مقابلش تجسم كند. در خاتمه نيز سه مرتبه صلوات بفرستد.
التماس دعا

دعای مهر و محبت زن و شوهر – دعای جلب محبت همسر