دعای مهر و محبت سریع – دعای محبت همسر

mohabat1 ادعيه و اذكار مهر و محبت

دعای مهر و محبت سریع – دعای محبت همسر

برای انجام ادعیه محبت و جلب القلوب اذکار و اوراد و همچنین ادعیه معتبره فراوانی بیان شده.

همچنین در انجام دعاي محبت ، نكته اي كه مهم است، آسان و سهل بودن انجام و استجابت و نتيجه دعا براي دعا كننده است. در ذيل دعائي بسيار سريع، آسان و قوي براي محبت ذكر ميشود.

هر كس كه در نظر دارد محبت ديگران به او جلب شود شب جمعه دو ركعت نماز با حضور قلب كامل بخواند.

در هر ركعت پس از حمد، آيه الكرسي را يكبار بخواند و سپس سوره اخلاص(قل هو الله احد) را يازده مرتبه بخواند. و به شيوه معمول نماز را ادامه دهد. بعد از سلام دادن نماز هفت مرتبه بگويد:

(يا مقلب القلوب والأبصار إقلب قلب فلان بمحبتى انك على كل شي قدير). بجاي كلمه فلان، اسم مطلوب را بگويد.مجرب و صحيح است.

دعای مهر و محبت سریع – دعای محبت همسر