دعا های سریع الاثر برای جلب مهر و محبت پرخیر

زندگی و حضور در خانواده نیاز به محبت و ایجاد عشق دارد و هر چه این عشق بیشتر شود قطعا زندگی بهتر و بهتر خواهد بود، در ادامه ی دعا ها و ذکر های تجربه شده و از سری ادعیه مهر و محبت به شما خوبان گره گشا و دعا های سریع الاثر برای جلب مهر و محبت پرخیر را می آموزیم که تجربه شده هستند، هر گاه خواستید در زندگی خود زود تر به اهداف و موفقیت های پیش و رو برسید حتما دعا های سریع الاثر برای جلب مهر و محبت پرخیر را بخوانید.

27836037209637067 دعا و ختم مجرب مهر و محبت

دعا های سریع الاثر برای جلب مهر و محبت پرخیر

دعا های سریع الاثر برای جلب مهر و محبت پرخیر,دعای جلب محبت همسر,دعای جلب محبت فوری,دعای جلب محبت دیگران,دعای جلب محبت دختر,دعای جلب محبت پسر,دعای جلب محبت از دور,دعای جلب محبت فوری از راه دور,دعای جلب محبت بر شیرینی,دعای جلب محبت معشوق از راه دور,دعای جلب محبت خانواده شوهر,دعای جلب محبت زن به شوهر,دعای جلب محبت به شیرینی,دعای جلب محبت مردم,دعای جلب محبت دوست پسر,دعای جلب محبت والضحی,دعای جلب محبت سوزاندنی,دعای جلب محبت خوراکی,دعای جلب محبت پدر و مادر,دعای جلب محبت و عشق,دعای جلب محبت بر روی سیب,

دعا های سریع الاثر برای جلب مهر و محبت پرخیر

هر کس بخواهد کسی را به دوستی خود مایل سازد، چندان که یکساعت بدون او شکیبایی و تحمل نتواند کرد این ایه را بخواند، به طعامی بدمد، و به او بخوراند.

 

«بسم الله الرحمن الرحیم ان لا تعلوا علی و اتونی مسلمین»

«به نام خداوند بخشنده مهربان، توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید و به سوی من در آیید در حالی که تسلیم حق هستید.» (سوره نمل، آیه ۳۰ و ۳۱)

 

«لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین»

«اگر دل او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم، تا در زمره اهل ایمان در آید.» (سوره قصص، ایه ۱۰)