دعا و دستور تجربه شده زیاد شدن روزی و کسب

دعا هایی هستند که گاه دستوراتی دارند و باید بر اساس آن ها خوانده شده و همین طور از خدواند متعال بخواهید که برکت و رزق و روزی شما را بیش از پیش فرماید تا در مسیر موفقیت های زندگی نیز پیشرو تر باشید، یکی از این ادعیه که همه ی ما مشتاق به یادگیری آن هستیم مشهور به دعای موم عسل است و دعا و دستور تجربه شده زیاد شدن روزی و کسب نام دارد. در واقع این دعا را می خوانید تا به دلیل استفاده از نعمات الهی سریع تر به این نتیجه و خواسته ی خود برسید.

2783620793609237 دعا و ختم مجرب رزق و روزی

دعا و دستور تجربه شده زیاد شدن روزی و کسب

دعا و دستور تجربه شده زیاد شدن روزی و کسب,دعای روزی حلال,دعای روز یکشنبه,دعای روزی مغازه,دعای روزی فراوان,دعای روزی امام جواد,دعای روزی زیاد,دعای روزی صوتی,دعای روزی جمعه,دعای روزی شنبه,دعای روزی زیاد مغازه,دعای روزی امام سجاد,دعای روزی فوری,دعای روزی ده,دعای روزی از غیب,دعای روزی دهنده,دعای روزی مغازه صوتی,دعای روزی و برکت,دعای روزی فراوان مغازه,دعای روزی و برکت مغازه,دعای روزی اول صبح,دعای موم عسل ثروت و فتح مهمات,دعا روی موم عسل,دعای محبت با موم عسل,دعای موم عسل برای رسیدن به برکات فراوان در زندگی,

دعا و دستور تجربه شده زیاد شدن روزی و کسب

این دعا را بنویسید و در موم عسل بگیرید و با خود داشته باشید (توجه داشته باشید که کلمات دعا وصل به موم باشد و کاغذ به سمت موم تا شود و سمت نوشته شده به موم عسل بچسبد )،ان شاالله ۳ هفته نمی شود که خداوند متعال شما را توانگر می سازد و نخواهید فهمید این برکت از کجا آمده است و چندان برکت روی دهد که عدد آن را نخواهید دانست:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ یا الله الرقیب الرئوف الرحمن الرحیم یا اله الحی القیوم یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب افتح علی صاحب کتابی هذا العبد الضعیف ابواب فضلک و ابواب رحمتک و ابواب رزقک و ابواب خیرک و ابواب کرامتک و ابواب نعمتک و ابواب سعادتک و ابواب سلامتک و ابواب عظمتک و ابواب رفعتک و ابواب برکاتک و ابواب منّک و ابواب احسانک و ابواب مرضاتک و ابواب عنایتک و ابواب الغنی و ابواب الجنه اللهم تَکَفَّلتَ بِرِزقیِ وَ رِزقِ کُلِّ دابَّةٍ انتَ اخذٌ بناصیتها انّ ربّی علی صراطٍ المستقیم و انت افضل من اعطی و احسن ما ارعی اللهم انی اسألک بمحمد و اله تفضّل بی و بجمیع المؤمنین و المؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین.