دعا و دستور مجرب شفای درد و بیماری ها

درد و بیماری موجب آسیب های فراوانی به سیستم های ایمنی بدن می شوند و اگر بخواهیم از آن ها رها شویم قطعا نخست نیاز به درمان های پزشکی خواهیم داشت، در صورتی که چنین نشود قطعا وضعیت بسته به بیماری وخیم تر می شود، در این مواقع خواندن ادعیه و ذکر های اصطلاحا شفا بخش می تواند روند درمان شما را سریع تر کند، پس در ادامه ی این مطلب دعا و دستور مجرب شفای درد و بیماری ها را بخوانید که کارگشای انواع درد ها و سختی های بیماری است.

2637263297632637 دعا و ختم مجرب شفای بیماری

دعا و دستور مجرب شفای درد و بیماری ها

دعا و دستور مجرب شفای درد و بیماری ها,دعای رفع بیماری روحی,دعای رفع بیماری اعصاب,دعای رفع بیماری نوزاد,دعای رفع بیماری و همزاد,دعای رفع بیماری و بلا,دعای رفع بیماری سخت,دعای رفع بیماری کودک,دعای رفع بیماری سرطان,دعای رفع بیماری پوستی,دعای رفع بیماری حیوانات,دعای رفع بیماری صعب العلاج,دعای رفع بیماری قلبی,دعای رفع بیماری رحم,دعای رفع بیماری چشم,دعای رفع بیماری فوری,دعای رفع بیماریها و ناخوشیها,دعای رفع بیماری روانی,دعای رفع بیماری همزاد,دعای شفای بیماری روحی,دعای شفای بیمار اهل سنت,دعای شفای بیماری چشم,دعای شفای بیمار در مفاتیح,دعای شفای بیمار صوتی,دعای شفای بیماری کودک,دعای شفای بیماریها,دعای شفای بیمار روانی,دعای شفای بیماران سخت,دعای شفای بیمار اتاق عمل,دعای شفای بیمار سریع,دعای شفای بیماری برص,دعای شفای بیمار قلبی,دعای شفای بیمار در کما,دعای شفای بیماران امن یجیب,دعای شفای بیماری پوستی,دعای شفای بیمار در اتاق عمل,دعای شفای بیماری صرع,دعای شفای بیمار امن یجیب,دعای شفای بیماری ام اس,

دعا و دستور مجرب شفای درد و بیماری ها

فاتحه الکتاب و چهار آیه آخر سوره حشر و هم چنین سوره توحید سه مرتبه و فلق سه مرتبه و ناس

سه مرتبه نوشته و بعد از آن نیز بنویسند:

اللهم رب الناس اله الناس اذهب الباس و اشف حامی کتابی هذا شفاء لا یغادر سقما و لا

الما بحولک و قوتک انک علی ما تشاء قدیر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه

( المرضیین ) و سلم تسلیما کثیرا کثیرا

 

و این نوشته را بر بیمار ببندند. این آیات و دعا به فضل الهی موجب شفا خواهد شد