رونق در رزق و روزی و وفور نعمت و ثروت

دعای-رزق-و-روزی-11-150x150 ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب رزق و روزی متفرقه

رونق در رزق و روزی و وفور نعمت و ثروت

افزایش و رونق در رزق و روزی و وفور نعمت و ثروتنمدی و غنی شدن از مال دنیا .

ادعیه مربوط به وسعت رزق و برکت مال و منال و همچنین زیاد شدن ثروت و رزق در زندگی روزمره بسیار کاربردی است.

دعای شریفه ذیل برای افزایش و رونق در رزق و روزی و وفور نعمت و ثروتمندی و غنی شدن از مال دنیا میباشد و در  برخی کتب ادعیه از علما این دعای شریف آورده شده، بخصوص که منقول است از امام صادق( ع ).

 دستورالعمل انجام این دعای شریف بدین شرح است که باید همراه با نیت خالصانه و با تقرب به درگاه الهی و با طهارت و وضو پس از نمازهای واجب حداقل به مدت ٣ روز قرائت نماید دعای شریف ناد علی علیه السلام را و حاجت خود را بخواهد. این دعا ذیل را بخواند:

ﻧﺎﺩ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﺗﺠﺪﻩ ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺋﺐ ﻛﻞ ﻫﻢ ﻭ ﻏﻢ ﺳﻴﻨﺠﻠﻰ ﺑﻮﻟﺎﻳﺘﻚ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ

و سپس سه مرتبه در انتهای قرائت دعای زیر را بخواند :
ﻳﺎ ﺍﺑﺎ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﺍﻏﺜﻨﻰ ﺍﺩﺭﻛﻨﻰ
ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺭﻛﻨﻰ .

 

رونق در رزق و روزی و وفور نعمت و ثروت