شرايط دعا كردن‏ جهت مستجاب شدن

doa-mostajab ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب متفرقه

شرايط دعا كردن‏ جهت مستجاب شدن , دعای برطرف شدن مشکل , دعای برطرف شدن گرفتاری , دعای حاجت روا شدن , روش دعا کردن , شرایط دعا کردن‏ , دعای حاجت مهم

ابن طاوس گويد كه: اين را بدان كه اسباب و شرطهاى مستجاب شدن دعا بسيار است و بعضى از آنها را ما در جزو اوّل از كتاب مهمّات ذكر كرده‏ ايم و تنبيه بر آنها به دلايل عقلى و نقلى نموده‏ ايم، پس بايد كه در تحصيل كردن و به جاى آوردن آن شرطها سهل انگارى نكنى، از جهت آنكه مبادا هر گاه دعائى بخوانى و در اجابت تاخيرى شود پس شيطان ترا وسوسه كند و به خيال تو اندازد كه نعوذ باللَّه خداى تعالى وعده خود را خلف كرده است و ما در اين كتاب نيز قدرى از شرطهاى دعا خواندن را ياد مى ‏كنيم.  پس مى ‏گوئيم كه:
از جمله شرطها آن است كه بايد در وقت دعا خواندن دل خواننده دعا متوجّه به خداى عزّ و جلّ باشد. و درخواستن حاجتهاى خود همچنان كه در طلب شهوتهاى دنيوى كه اكثر آنها ضرر دنيوى و آخروى است كمال توجّه و اهتمام را دارد، بايد كه در وقت خواندن دعا نيز كمال توجّه را داشته باشد.  آنكه چون جهت خواستن مطلبى دست به دعا برمى ‏دارى، بايد كه اميد و تعظيم نمودن تو خداى تعالى را زيادتر باشد از آنكه دست به سوى خوردن طعامى يا آشاميدن آبى دراز كنى. زيرا كه دست دراز كردن تو به نزد پروردگار جهت خواستن نعمتها و ثوابهاى آخروى اهمّ و عظيم‏تر و پرفايده ‏تر است از دست دراز كردن تو به سوى طعامها و نعمتهاى دنيوى. پس بايد كه عقل خود را و دل خود را حاضر سازى از براى دراز نمودن دست خود به قدر تعظيم آن كسى كه تو دست خود را به نزد او بلند نموده‏ اى و هر آنگاه كه در تعظيم و اجلال خداى تعالى نقصان نمائى پس قسم بخدا كه چگونه اميد استجابت دعا خواهى داشت و حال آنكه تو در كردار و گفتار تهاون و سهل ‏انگارى نموده ‏اى. پس آيا تو شخصى را ديده ‏اى كه به سبب نافرمانى نزديك و مقرب در نزد پادشاه شود؟! يا آنكه تو سئوال‏ كننده ‏اى را ديده ‏اى كه به تهاون و بى ‏ادبى كردن به شخصى نزديكى جويد كه از او طلب مى‏ كند؟!

مهج الدعوات و منهج العنايات، علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسيني.

 

شرايط دعا كردن‏ جهت مستجاب شدن , دعای برطرف شدن مشکل , دعای برطرف شدن گرفتاری , دعای حاجت روا شدن , روش دعا کردن , شرایط دعا کردن‏ , دعای حاجت مهم