قمر در عقرب چیست – محاسبه زمان قمر در عقرب

قمر در عقرب چیست – محاسبه زمان قمر در عقرب

در این مطلب از سایت ملکوت786 در مورد پدیده قمر در عقرب و چیستی آن توضیح داده میشود.

porsesh پرسش و پاسخ متفرقه
قمر در عقرب چیست – محاسبه زمان قمر در عقرب , معنی قمر در عقرب , قمر در عقرب سال 94 , روش محاسبه ایام قمر در عقرب , روزهای قمر در عقرب , فرمول قمر در عقرب

قمر در عقرب همان است که قمر (ماه ) زمانی که یک دور کامل در هر ماه قمری بدور زمین میگردد یک بار از برج عقرب عبور کند که با چشم غیر مسلح قابلیت رویت ندارد. نکته این است که در برخی ماهها مثل ماه تیر در تابستان ، قمر در زمان شب از صورت فلکی عقرب گذر مینماید. در مقابل ، در ماههایی مثل آبان ماه عبور قمر از برج عقرب در روز است (بخاطر اینکه در این ماه خورشید در برج عقرب قرار دارد) برج عقرب ، هشتمین برج در شمارش دایره البروج (از بروج دوازده گانه) میباشد که خورشید در آبانماه و فقط سالی یکبار در آن وارد میشود. طول این مدت برای ماه در هر بیست و هفت روز یکبار است.
واقع بر این است که هر کدام از بروج فلکی (بروج دوازده گانه) بطور میانگین 30 درجه از حرکت شمس بر دایره البروج است و هماهنگ با یک ماه شمسی است که البته یک دوازدهم سال است.
صورت فلکی عقرب از جمله صور فلکی منطقه البروجی میباشد. (نام دیگر صورت فلکی ، پیکر آسمانی است و به واقع به گروهی از ستاره ها که شکل و پیکربندی خاصی دارند صورت فلکی نام نهاده اند که تقسیم بندی و نامهای مختلفی بر آنها مترتب است و از جمله میتوان به صور فلکی آبمار ، قنطورس ، قیفاووس ، عقرب ، دوپیکر ، ذات الکرسی ، ماکیان ، برساووش و دلفین اشاره نمود. توضیح اینکه ، مثلا جهت قیفاووس شمالی و مساحت آن 588 درجه مربع میباشد.) نکته دیگر این است که برج عقرب خط سیر شمس است در آبانماه که مدت آن حدود 29 روز و 21 ساعت است و حدود دو هزار سال پیش بدلیل اینکه از این برج میگذشته نام مذکور را بر آن نهاده اند. نکته مهم این است که به علت تقدیم محوری ارض (حرکت تقدیمی زمین با دور تناوبی 26000 ساله ) صور فلکی با بروج فلکی همنام خود انطباق ندارند و جابجایی به اندازه یک برج اتفاق افتاده (که این مبحث ، خود مجال دیگری را می طلبد)
همانگونه که قبلا ذکر شده است در هر ماه قمری ، طول زمان این واقعه (عبور ماه از برج عقرب) در دو یا سه روز متوالی است.
اینکه قمر در عقرب در بروج در چه ساعتی حادث است ، فرمول ذیل خود گویای مطلب است :
در حمل از روز 16 تا نصف روز 18
در ثور از نصف روز 13 تا آخر روز 15
در جوزا از روز 11 تا نصف روز 13
در سرطان از نصف روز 8 تا آخر روز 19
در اسد از اول روز 6 تا نصف روز 8
در سنبله از نصف روز 3 تا آخر روز 5
در میزان از اول ماه تا نصف روز 3
در عقرب از 28 تا آخر ماه
در قوس از روز 26 تا نصف روز 28
در جدی از نصف روز 22 تا آخر روز 23
در دلو از روز 21 تا نصف روز 23
در حوت از روز 18 تا آخر روز20

برگرفته از مطالب دکتر احمدرضا بابایی

*****
قمر در عقرب چیست , معنی قمر در عقرب , محاسبه قمر در عقرب , روش محاسبه قمر در عقرب , قمر در عقرب سال 94 , روش محاسبه ایام قمر در عقرب , روزهای قمر در عقرب , محاسبه روزهای قمر در عقرب , ایام قمر در عقرب , فرمول محاسبه قمر در عقرب , قمر در عقرب یعنی چه , توضیح قمر در عقرب , قمر در عقرب سال 1394 , قمر در عقرب چیست – محاسبه زمان قمر در عقرب

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *