نماز كن فيكون جهت برآورده شدن كليه حوایج دنيوی و اخروی ، نماز طلب حاجت

 

hajat-1 ادعيه و اذكار دعا و ختم مجرب رزق و روزی متفرقه

نماز كن فيكون جهت کلیه حوایج , نماز طلب حاجت , دعای حاجت

نماز كن فيكون (نماز طلب حاجت برای کلیه حوایج) برای برآورده شدن كليه حاجات دنيوی و اخروی است و كثيری از بزرگان دين، آنرا تجربه نموده و بسيار موثر ميدانند.

بعد از نماز صبح و در وقت طلوع آفتاب در روز جمعه دو ركعت نماز حاجت بخواند: (در ركعت اول بعد از سوره حمد، از اول سوره انعام تا پايان آيه 93 (وكنتم عن آياته تستكبرون) بخواند و سپس به ركوع رود و سجده ها را بجاي آورد. در ركعت دوم پس از حمد، از آيه 93 به بعد (ولقد جئتمونا فرادى) تا اخر سوره شريفه انعام بخواند و سپس قنوت بخواند و ركوع و سجده ها را بجای آورد و سلام دهد. سپس هزار مرتبه بر پيامبر اكرم (ص) و آل مطهرش صلوت بفرستد و دعا كند و حاجت بخواهد كه به اذن باريتعالی برآورده و مستجاب است حتي اگر بين نمازگزار و حاجتش فاصله ای به اندازه مشرق ومغرب باشد. اين نماز را به دليل سرعت تاثيرگذاريش كن فيكون ناميده اند و البته از مجربات است و بسياری آنرا تجربه نموده اند. اگر نمازگزار سوره انعام را از حفظ نباشد، جائز است كه از روي قرآن كريم قرائت نمايد.

اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل عملي صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً

التماس دعا

نماز كن فيكون جهت کلیه حوایج – نماز طلب حاجت – دعای حاجت