خانه / دعای رفع مشکلات و گرفتاری

دعای رفع مشکلات و گرفتاری

دعا برای جلوگیری از اتفاق بد و تصادف – دعا به جهت ترس از پیشامد بد

869C2A07-200A-4E78-8F87-A5627BD18316-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای جلوگیری از اتفاق بد و تصادف – دعا به جهت ترس از پیشامد بد پرداخته ایم. برای دفع اتفاقات ناگوار و تلخ و جهت ترس از پیشامد بد دعای قوی عنوان شده را بخوانید که ان شالله مشکل گشا باشد. …

بیشتر بخوانید »

دعا برای آشتی و رفع اختلاف میان دو نفر تجربه شده

E09C60B4-AB0A-45D8-AE7B-1F47D0F3A0B4-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای آشتی و رفع اختلاف میان دو نفر تجربه شده پرداخته ایم. برای رفع اختلافات و آشتی و رفع کدورت و دشمنی ها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعا برای آشتی و رفع اختلاف …

بیشتر بخوانید »

دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل

68CC8A8A-F6C5-4398-9E1A-86E526322379-310x165 ادعيه و اذكار حرز پیامبر اکرم (ص) برای دفع جمیع بلا دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل پرداخته ایم. برای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش کودک دعای مجرب عنوان شده را بخوانیید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش …

بیشتر بخوانید »

دعای پیروزی بر دشمن و گشایش در کار و رفع غم و ناراحتی

EE70822A-CD55-4DFD-9AAD-931E53FF29D8-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای پیروزی بر دشمن و گشایش در کار و رفع غم و ناراحتی پرداخته ایم. دعای پیروزی بر دسمنان و کارگشایی و رفع ناراحتی و اندوه وغم دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای پیروزی …

بیشتر بخوانید »

دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری و داشتن فرزندان خوب

1DAD6334-3496-4EA2-8FB3-7137711AA520-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری و داشتن فرزندان خوب پرداخته ایم. برای سربه راه شدن و صالح شدن فرزندان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری …

بیشتر بخوانید »

دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل

058B657F-9677-4A4D-A126-4F3619922A7E-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل پرداخته ایم. برای حفظ جنین درشکم مادر دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعای حفظ جنین در شکم مادر و افزایش هوش طفل,دعای در امان ماندن …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب رفع مشکلات و سختی و گشایش در کارهای دشوار

183B15DF-0260-442F-997C-73062ACDB497-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای مجرب رفع مشکلات و سختی و گشایش در کارهای دشوار پرداخته ایم. برای رفع مشکلات و حوادث ناگوار و تلخ و ناخوشایند و گشایش در کارها و آسان شدن کارها دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد …

بیشتر بخوانید »

ذکرهای مجرب حفظ از شر ستمکاران و کشف اسرار غیب

CF7CC2D1-F491-437C-9019-84873DD59D32-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به ذکرهای مجرب حفظ از شر ستمکاران و کشف اسرار غیب پرداخته ایم. برای حفظ از شر ستمکاران ذکرهای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. ذکرهای مجرب حفظ از شر ستمکاران و کشف اسرار غیب,ذکرهای تضمینی دفع شر …

بیشتر بخوانید »

ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی از ضعف و ناتوانی و دفع بلا

8B5B78F9-4598-468B-9A05-42622A17A53E-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی از ضعف و ناتوانی و دفع بلا پرداخته ایم. برای طلب آمرزش گناهان و دفع بلایا ذکرهای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. ذکرهای مجرب برای طلب آمرزش و رهایی …

بیشتر بخوانید »

دعا و سوره قرآنی مجرب شفای بیماری – دعای قوی جهت شفای بیمار

A89EDC9E-CA43-4E0E-B468-354A03CBD2CE-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای شفای بیماری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا و سوره قرآنی مجرب شفای بیماری – دعای قوی جهت شفای بیمار پرداخته ایم. برای شفای بیماری و درمان بیماری دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید. دعا و سوره قرآنی مجرب شفای بیماری – دعای …

بیشتر بخوانید »