خانه / دعای رفع مشکلات و گرفتاری

دعای رفع مشکلات و گرفتاری

دعایی بسیار مجرب جهت خلاصی از ترس و وحشت و رسیدن به آرامش

01B46D6C-A4D3-4626-B4CC-4971482FCF8B-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای مجرب خلاص از ترس و وحشت و رسیدن به آرامش پرداخته ایم. برای رهایی از وحشت و هراس دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید.   دعای مجرب خلاص از ترس و وحشت و رسیدن به …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب برای طلاق زن و شوهری که با هم ناسازگاری دارند

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ دعای مجرب برای طلاق زن و شوهری که با هم ناسازگاری دارند پرداخته ایم. برای طلاق گرفتن از همسر بدخلق و بد رفتار دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد. دعای مجرب برای طلاق زن و شوهری که با …

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل قرآنی برای رفع فوری دعوا – رفع درگیری در بین اعضای خانواده

8CB51D25-8BDF-40EC-8A59-BA7688DA9C40-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعای حاجت روایی دعای خریدن خانه دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دستورالعمل قرآنی بسیار مجرب برای رفع فوری دعوا و درگیری در بین اعضای خانواده پرداخته ایم. برای رفع کدورت و دشمنی و دعوا در میان خانواده دستورالعمل مجرب عنوان شده را انجام دهید.   دستورالعمل قرآنی بسیار مجرب برای رفع فوری …

بیشتر بخوانید »

نماز مجرب برآورده شدن حاجت و گشایش مشکلات تضمینی

D6BD9837-43CB-4323-B36A-F6F127348931-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به نماز مجرب برآورده شدن حاجت و گشایش مشکلات تضمینی پرداخته ایم. برای برآورده شدن حاجات و رفع مشکلات و حوادث تلخ نماز مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله مشکل گشا باشد.   نماز مجرب برآورده شدن حاجت و گشایش …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب خلاص از ترس و وحشت و رسیدن به آرامش

387FC109-1E0D-4530-A320-391844323321-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعای حاجت روایی دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعای مجرب خلاص از ترس و وحشت و رسیدن به آرامش پرداخته ایم. برای به دست آوردن آرامش و قرار و رهایی از ترس دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید.   دعای مجرب خلاص از ترس …

بیشتر بخوانید »

دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری و داشتن فرزندان خوب

C1DE041D-D050-46F1-BFFA-42B30D0F638D-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت بخیری و داشتن فرزندان خوب پرداخته ایم. برای سربه راه شدن و صالح شدن فرزندان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله حاجت روا شوید.   دعا برای صالح شدن فرزندان و عاقبت …

بیشتر بخوانید »

دعا برای جلوگیری از اتفاق بد و تصادف – دعا به جهت ترس از پیشامد بد

6E532DE9-BAE4-487F-8150-A73858795E60-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعا برای جلوگیری از اتفاق بد و تصادف – دعا به جهت ترس از پیشامد بد پرداخته ایم. برای دفع اتفاقات ناگوار و تلخ و جهت ترس از پیشامد بد دعای قوی عنوان شده را بخوانید که ان شالله مشکل گشا باشد. …

بیشتر بخوانید »

ذکری بسیار مجرب برای آشتی – دعای عذرخواهی طرف مقابل از شما

AF69431C-C582-4B24-8849-885149D5929D-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری دعای گشایش کار

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به ذکر و دعایی بسیار مجرب برای آشتی و عذرخواهی طرف مقابل از شما پرداخته ایم. برای ایجاد صلح و صفا و سازش و محبت دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد.    ذکر و دعایی بسیار مجرب برای …

بیشتر بخوانید »

دستورالعملی مجرب برای حل مشکلات – دعایی قوی جهت رفع گرفتاری مالی شدید

889DEF52-AE87-41D2-B4AC-176FC88EC662-310x165 ادعيه و اذكار دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دستورالعملی مجرب برای حل مشکلات – دعایی قوی جهت رفع گرفتاری مالی شدید پرداخته ایم. برای کسب روزی فراوان و حل مشکلات و حوادث ناگوار دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد.   دستورالعملی مجرب برای حل مشکلات …

بیشتر بخوانید »

دعایی بسیار مجرب برای دفع ترس – دعای دفع وحشت و گریه و بیقراری بچه

F45ABC2D-D19D-4C74-A6DF-0ACB135C1F1B-310x165 ادعيه و اذكار دستورالعمل و نسخه مجرب دعا دعا و ختم مجرب دعای حاجت روایی دعای رفع بلا دعای رفع غم و ناراحتی دعای رفع مشکلات و گرفتاری

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار ملکوت۷۸۶ به دعایی بسیار مجرب برای دفع ترس و وحشت و گریه و بیقراری بچه پرداخته ایم. برای بند آمدن گریه و بی قراری و نا‌ آرامی فرزندتان دعای مجرب عنوان شده را بخوانبد که ان شالله حاجت روا شوید.   دعایی بسیار …

بیشتر بخوانید »