خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب جدایی از معشوق طلاق و اختلافات خانوادگی

تعبیر خواب جدایی از معشوق طلاق و اختلافات خانوادگی

تعبیر خواب جدایی از معشوق طلاق و اختلافات خانوادگی

انسان ها در شرایط مختلف و بنا به اتفاقاتی که در طول روز رخ داده است ممکن است خواب و رویایی را تجربه کنند که حتی خبر از آینده دهد، در ادامه ی این مطلب از سایت ملکوت 786 به شما عزیزان تعبیر خواب جدایی از معشوق طلاق و اختلافات خانوادگی را شرح می دهیم که احتمالا کسی وقتی آن را تجربه می کند می خواهد که تعیبرش را هم بداند.

02386783627862086037 تعبیر خواب
تعبیر خواب جدایی از معشوق طلاق و اختلافات خانوادگی

تعبیر خواب جدایی از معشوق طلاق و اختلافات خانوادگی,تعبیر خواب طلاق از نظر امام صادق,تعبیر خواب طلاق برای دختر مجرد,تعبیر خواب اختلاف زن و شوهر,تعبیر خواب اختلاف با همسر,تعبیر خواب اختلاف خانوادگی,تعبیر خواب اختلاف,تعبیر خواب اختلاف بین زن و شوهر,تعبیر خواب اختلاف با زن و یا شوهر,تعبیر خواب اختلاف با همسر از منابع مختلف,

تعبیر خواب جدایی از معشوق طلاق و اختلافات خانوادگی

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
  • اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.
  • اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی
  • طلاق گرفتن: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد
اینم ببین:  تعبیر خواب شنا کردن از استخر و دریا از منابع مختلف
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.
  • اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از غم راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده‌اید کاری می‌کنید که از انجام آن خشنود نمی‌شوید. شما را ملامت می‌کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می‌کنید از رنج آن برهید.

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 17 =