خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب جر و بحث و فریاد کشیدن – تعبیر جر و بحث با دوست در خواب

تعبیر خواب جر و بحث و فریاد کشیدن – تعبیر جر و بحث با دوست در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوت 786 تعبیر خواب جر و بحث و فریاد کشیدن – تعبیر جر و بحث با دوست در خواب را قرار دادیم . کاملترین تفسیر و تعبیر خواب جر و بحث و مشاجره کردن با دیگران و بحث و دعوا و درگیری با طرف مقابل و جر و بحث کردن با غرییبه و کسی که نمی شناسید و جر و بحث با عصبانیت و خشم …

تعبیر-خواب-جر-و-بحث-و-فریاد-کشیدن-تعبیر-جر-و-بحث-با-دوست-در-خواب تعبیر خواب

تعبیر خواب جر و بحث و فریاد کشیدن – تعبیر جر و بحث با دوست در خواب,تعبیر خواب جر و بحث با شخص غریبه,تعبیر خواب جر و بحث با عصبانیت و خشم,تعبیر خواب بحث کردن با پدر و مادر,تعبیر خواب جر و بحث با اعضای خانواده,تعبیر خواب جر و بحث و دعوا با همسر

تعبیر خواب جر و بحث و فریاد کشیدن – تعبیر جر و بحث با دوست در خواب

تعبیر خواب جر و بحث کردن

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر جر و بحث منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیری متفاوت با تعبیر جدال و درگیری شدید خواهد داشت.

اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید که او را نمی‌شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

تعبیر خواب جر و بحث و جدال با افراد آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر فرد آشنایی با شما جر و بحث می‌کرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود

اگر شما با او جر و بحث می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است.

اگر دیدید دو نفر با هم جر و بحث می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

تعبیر خواب جر و بحث (دعوا) با مادر شوهر

آنلی بیتون:

اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می‌کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد.

تعبیر خواب جر و بحث با افراد مختلف به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می‌کنید، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.

اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.

اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.

اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می‌کنید، علامت آن است که شما از هوش فوق العاده برخورد هستید، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی‌کنید.

اگر خواب ببینید با فردی یهودی بحث می‌کنید، علامت آن است که آبروی شما در محیط کار در خطر است.

منبع : سایت ملکوتی ها

******************************

بازنشر : سایت ملکوت 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

اینم ببین:  تعبیر خواب قیچی - مشاهده قیچی در خواب

درباره‌ی سید

همچنین ببینید

تعبیر-خواب-درخت-میوه-دار-و-شکستن-و-بریدن-درختان-میوه-310x165 تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت میوه دار و شکستن و بریدن درختان میوه

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوت 786 تعبیر خواب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + سیزده =